ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   PAR ZTC   >   Par ZTC
Par ZTC

T_iela

Vidzemes Augstskolas (ViA) Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) veic augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnesi uz tautsaimniecību un veicina mūžizglītības pieejamību Vidzemes reģionā. ZTC misija ir stiprināt trīspusēju sadarbību starp augstskolu, industriju un pašvaldību institūcijām ar kopīgu mērķi veicināt inovāciju, konkurētspēju un vispārēju reģionālo un ekonomisko attīstību.

Zināšanu un tehnoloģiju centrs ir Vidzemes Augstskolas struktūrvienība, kas darbu uzsāka 2014.gada 1.septembrī. Centrā ir iekļauts līdz šim augstskolā strādājošais Mūžizglītības centrs, kas piedāvā dažāda veida formālās un neformālās izglītības programmas.

ZTC piedāvājums:

Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem:
•    Pirmsinkubācija,
•    Sadarbība ar biznesa inkubatoriem.

Sadarbība reģionā, Latvijā un ārpus tās:
•    Ar izglītības un zinātniskām institūcijām,
•    Ar partneriem privātajā, publiskajā un nevalstiskajā sektorā.

Konsultācijas un individuāli risinājumi fiziskām un juridiskām personām:
•    Studentu prakses laboratorija,
•    Inovāciju laboratorija
•    Dalība attīstības projektos

Kvalitatīvi mūžizglītības pakalpojumi:
•    Atvērtā universitāte,
•    Individuālas un neformālās izglītības programmas,
•    Profesionālās pilnveides programmas,
•    Sagatavošanas kursi augstskolas reflektantiem un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.

Nevēlies īrēt atsevišķu biroju? Piedāvājam īrēt darba galdu!
•    Attālinātā darba iespējas

Organizēšana un piedalīšanās konferencēs, semināros un izstādēs.

ViA infrastruktūras izmantošana.


Atvērti Jūsu idejām!

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus