ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   PROJEKTI   >   SEMPRE
SEMPRE
sempre_project
Sempre  - Sociālā spējināšana reģionos (Social empowerment in rural areas)

Projekta mērķis
Sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

ViA loma projektā
ViA darbības joma ir darbs ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām (dzīvesvietas attālums, finansiālais stāvoklis, nelabvēlīgi dzīves apstākļi, u.c. ierobežojumi), uzsverot iesaisti sociālās uzņēmējdarbībā pirmsinkubācijā un mūžizglītībā.

Projekta īstenošanas laiks
03/2016-02/2019

Projekta vadošais partneris
Šlēsvigas – Holšteinas diakonijas centrs (Diaconie of Schleswig-Holstein), Vācija

Partneri
-Vācijas ziemeļu Evanģēliski luteriskā baznīca (Evangelical Lutheran church in northern Germany), Vācija
- Šlēsvigas-Holšteinas ekonomikas akadēmija (Academy of economics Schleswig-Holstein), Vācija
- Novias universitāte (Novia University of applied sciences), Somija
- Kokkola universitāte (Kokkola university consortuim chdenius), Somija
- Liepājas diakonijas centrs, Latvija
- Latvijas Universitāte, Latvija
- Luterāņu diakonijas centrs (Lutheran Diaconia), Lietuva
- Igaunijas evanģeliski luteriskā baznīca (Estonian evangelical Lutheran churc), Igaunija
- Sociālo darbību fonds (Foundation for social action), Igaunija
- Mūžizglītības fonds PERITIA (The foundation for lifelong learning PERITIA), Polija
- Coompanion Norrbotten, Zviedrija
- Sunderbijas vidusskola (Sunderby Folk high school), Zviedrija
- Dienvidu Dānijas universitāte (University colledge South Denmark), Dānija
- Nordgregio, Zviedrija

Finansējuma avots
Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros. Projekta partnera kopējais finasējums ir 308 000 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 261 800 EUR. Projekta kopējais finasējums ir 4 860 664, 11 EUR.

Projekta mājaslapa
http://www.sempre-project.eu/ 

ineterreg_logo

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus