ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zils violets zals Vidzemes Augstskola kopā ar Valkas pašvaldību veidos starptautisku studiju centru

ViA_Valka_rVidzemes Augstskolas (ViA) rektors Gatis Krūmiņš un Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis šodien parakstīja līgumu, kas nākotnē paredz veidot starptautisku studiju centru, izmantojot Valkas pašvaldības iestrādes un projektus, kas veikti sadarbībā ar Latvijas-Igaunijas institūtu.  Līgums paredz sadarbību arī vairākos citos virzienos, iesaistoties ES struktūrfondu, Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības un citu projektu īstenošanā.

Plānots, ka studiju centrs, kurā tiks iesaistīti augstskolas mācībspēki, fokusēsies uz ārvalstu studentu piesaisti, kā arī nodrošinās iedzīvotāju un novada attīstības vajadzībām atbilstošas apmācības, kursus, konsultācijas un metodisku palīdzību tādās jomās kā informācijas tehnoloģijas, uzņēmējdarbības atbalsts, vadība, mūžizglītība, tūristu piesaiste. Arī augstskolas studenti tiks iesaistīti pētījumos, kas saistīti ar vietējās uzņēmējdarbības un biznesa vides novērtēšanu.

„Parakstītais līgums ir vēl viens apliecinājums, ka Vidzemes Augstskola kā savu darbības lauku redz visu Vidzemi, ne tikai Valmieru, tādējādi veicinot reģiona attīstību”, pastāstīja ViA rektors Gatis Krūmiņš.

Savukārt Vents Armands Krauklis uzsver, ka ViA ir loģiskākais partneris studiju centra izveidošanai. “Tas, protams, neizslēdz iespēju arī sadarboties ar citām augstākajām mācību iestādēm, jo paralēli tas dotu arī papildu iespējas Vidzemes Augstskolas studentiem un ļautu augstkolai kļūt par nozīmīgāko spēlētāju ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā augstākās izglītības jomā”.

“Ļoti sarežģītā starptautiskā situācija rāda, ka ideja par starptautisko studiju centru, kur būtu īpašas programmas Austrumu partnerības valstīm, kas ļautu iegūt izglītību – eiropeisku un uz demokrātiskām vērtībām balstītu šo valstu jauniešiem ir vēl aktuālāka nekā tad, kad šī ideja par studiju centru dzima”, stāsta Vents Armands Krauklis. “Tas arī būtu efektīgākais veids, kā izlietot naudu, ko mēs dodam dažādām palīdzībām, jo kas gan var būt labāks nekā izglītoti cilvēki, kuri saprot un zina, kā darbojas valstis un kas ir tās vērtības, uz kurām balstīta Rietumu demokrātija”.

25.03.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus