ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
violets Noslēgs sadarbības līgums ar Klaipēdas un Venēcijas Universitāti

Sadarbiba_KlaipedaŠī gada 16. jūnijā Klaipēdā notika svinīgā sadarbības līguma ar Klaipēdas un Venēcijas Universitāti par dubultgrāda un kopīgā grāda maģistra studiju programmu slēgšanas ceremonija. Šī vienošanās par dubultā grāda starptautisko maģistra programmu Starptautiskā tūrisma pasākumu vadība (International Tourism Event Management, ITEM) nostiprina partneru loku, un paplašina Vidzemes Augstskolas studentiem iespēju gūt prasmes un pieredzi starptautiskā vidē.

Kopīgā studiju programma Starptautiskā tūrisma pasākumu vadība tika aizsākta 2014. gada septembrī kā rezultāts Vidzemes Augstskolas sadarbībai ar Klaipēdas Universitāti Lietuvā, Igaunijas Viesnīcu un tūrisma vadības skolu, Mančesteras Metropolitēna universitāti Lielbritānijā, Latvijas viesnīcu un restorānu asociāciju un Starptautisko tūrisma ekonomikas pētījumu centru Itālijā.  Studiju sekmīga pabeigšana paredz kopīga Vidzemes Augstskolas un Klaipēdas Universitātes diploma saņemšanu. Šogad, slēdzot līgumu ar Klaipēdas Universitāti un Venēcijas Universitāti, šīs programmas studentiem ir papildu iespēja iegūt diplomu arī no Venēcijas Universitātes, ja trešais semestris tiek pavadīts šajā augstskolā. Studijas paredz maģistra grāda iegūšanu 1,5 gada laikā (3 semestros), kur studentam, veicinot mobilitātes iespējas, viens no semestriem tiek aizvadīts Klaipēdas Universitātē, otrs Valmierā – Vidzemes Augstskolā un trešais semestris pēc izvēles kādā no sadarbības partneriem, gūstot praktisko pieredzi un izstrādājot maģistra darbu. Studijas notiek angļu valodā.

Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, vērtējot priekšrocības, ko sniedz Venēcijas Universitātes piesaiste maģistra programmai, norāda: “Kopīgās studiju programmas ir augstākais internacionalizācijas rezultāts, kas nodrošina iespēju studentam gūt pieredzi no trīs augstskolu labākajiem docētājiem, bibliotēkas resursiem un veidot kontaktus nozarē trīs dažādās valstīs. Venēcijas Universitātei ir ilgstoša pieredze tūrisma izglītībā un tā ir unikāla iespēja studēt valstī, kur tūrisms ir nozīmīga valsts ekonomikas daļa.”

Docents, Tūrisma virziena direktora vietnieks akadēmiskajos jautājumos maģistra studiju programmās Andris Klepers piebilst: „Tiecamies uz iespējami pilnīgu rezultātu un studiju programmas īstenošanā ne tikai cenšamies ievērot katras valsts minimālās prasības, bet darīt vairāk – lai katra partnerinstitūcija vislabākajā veidā izmanto savas stiprās puses. Studenti ir partneri studiju procesā un viņu konkurētspējas attīstīšana, un personības izaugsme ir liela atbildība.”

Starptautiskās tūrisma pasākumu vadības programmas mērķis ir sagatavot starptautiskā vidē konkurētspējīgus tūrisma pasākumu vadītājus. Studiju saturs ir sastādīts ciešā sadarbībā ar nozares profesionāļiem un starptautiski atzītiem ekspertiem. Programma ir inovatīva Baltijas reģionā ar studiju saturu, jaunām studiju pieejām, plašāku skatījumu uz Baltijas jūras reģionu kā vienotu tirgus telpu, plašo informācijas komunikācijas instrumentu integrāciju un mērķi tiekties uz augstiem kvalitātes standartiem.

Pieteikšanās 2015./2016. akad. gadam starptautiskās maģistrantūras programmā Starptautiskā tūrisma pasākumu vadība no 01. līdz 07. jūlijam. Plašāka informācija: http://www.va.lv/uznemsana/

25.06.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus