ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zils violets zals Vidzemes Augstskola iekļauta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā
VIA_CielaAr 2015. gada jūliju Vidzemes Augstskola (ViA) ir iekļauta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātniskas institūcijas statuss ievērojami paplašinās augstskolas turpmākās attīstības iespējas, ļaus piesaistīt pašmāju un ārvalstu zinātniekus, kā arī vairāk iesaistīties dažādos pētnieciskajos un attīstības projektos.

ViA rektors Gatis Krūmiņš norāda: “Augstākā izglītība bez zinātnes mūsdienās nav iedomājama. Augstskolām, īpaši reģionos, ir jābūt tām, kas ir sevī akumulējušas jaunas idejas un jāspēj šīs idejas nodot tālāk sabiedrībai. Šogad esam augstskolai piesaistījuši vairākus jaunos zinātniekus ar doktora grādu, kas ne tikai nodarbosies ar pētniecību, bet arī strādās ar studentiem auditorijās.”

Pirms iekļaušanas reģistrā rūpīgi tika izvērtēta augstskolas atbilstība virknei kritēriju – doktora studiju programmu īstenošana, zinātnisku rakstu izdošana un akadēmiskā personāla zinātniskā kapacitāte.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, zinātniskās institūcijas ir – zinātniskie institūti, augstskolas, komercsabiedrības, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos, nolikumā vai satversmē ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā. Zinātnisko institūciju reģistrs ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par zinātniskajām institūcijām. Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā.
24.07.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus