ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Ieteikumi augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem - studentiem

Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijas (LAKMA) un biedrības "Patvērums „Drošā māja"" realizētā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4) ietvaros apkopots metodiskais materiāls.

Kopējā dialoga veidošanai starp augstskolu un koledžu pedagoģisko un administratīvo personālu, trešo valstu valstspiederīgajiem – augstskolu studentiem un speciālistiem/ konsultantiem tika organizēta diskusija/kontaktbirža.

Kā uzsvērts pētījumā „Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana”, kā viens no trijiem galvenajiem negatīvajiem aspektiem studijām Latvijā tiek minēta diskriminācija, tāpēc diskusijas/kontaktbiržas galvenais mērķis bija saprast katras iesaistītās puses viedokli par esošo situāciju augstskolās un koledžās par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem-studentiem.

Diskusija/kontaktbirža apzināja studentu motivāciju mācīties Latvijas augstskolās, grūtības saistībā ar studijām, ar sadzīvi, ar vīzu un citu dokumentu kārtošanu, ar darba iegūšanu, latviešu valodas apgūšanu un citiem faktoriem. Savukārt pedagoģiskais un administratīvais personāls dzirdēja trešo valstu studentu ikdienas grūtības un izvērtēja iespējas nodrošināt regulāru atbalstu definēto situāciju risināšanā. Pārzinot sistēmas trūkumus, varēs noteikt visu pušu tiesības un atbildības – studenti zinās, kad var saņemt (piemēram, krīzes situācijas) un kādos jautājumos (piemēram, latviešu valodas apgūšanas iespējas, kopmītnes un īres dzīvokļi u.c.) var tikt nodrošināts atbalsts no augstskolu puses, savukārt, augstskolu pārstāvji būs informēti par situācijām, kādas ikdienā nākas risināt trešo valstu studentiem, organizējot savu izglītošanos Latvijā.

Apkopojot diskusijā/kontaktbiržā dzirdēto, ir izstrādāti metodiskie ieteikumi augstskolām un koledžām darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, attīstot atbalsta sistēmu studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.

Metodiskie ieteikumi piedāvā aktuālo teorētisku apkopojumu par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, sniedz padomus un ieteikumus, kas palīdzēs augstāko izglītības iestāžu akadēmiskajam un administratīvajam personālam labāk saprast ārvalstu studentu vajadzības, lai studenti justos pieņemti un piederīgi, iegūstot izglītību Latvijā.

Ar metodiskajiem ieteikumiem varat iepazīties šeit - Ieteikumi augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem - studentiem.

L1L2L3L4L5L6

30.07.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus