ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zils zals Vidzemes Augstskola paraksta sadarbības līgumu ar Transporta un sakaru institūtu

tsiligumaparakstisanaLai tiktu veicināta un sekmēta zinātniskā darbība, studiju saturs un kvalitāte, un inovāciju joma augstākās izglītības iestāžu darbībā, Vidzemes Augstskolas (ViA) rektors Gatis Krūmiņš un Transporta un sakaru institūta (TSI) rektors Igors Graurs 27. augustā tikās klātienē, lai parakstītu sadarbības līgumu.

Sadarbība veicinās zinātnisko darbu un starptautisko projektu īstenošanu, kopīgu pētījumu veikšanu, studiju un prakses programmu ekspertīzi, zinātniski pētnieciskās prakses organizēšanu maģistrantiem un doktorantiem, kā arī sadarbību mūžizglītības jomā.

TSI rektors Igors Graurs tikšanās laikā atzīmēja, ka “reģionālās augstskolas ir kļuvušas par reģionu zinātniskajiem centriem, tajā skaitā arī Vidzemes Augstskola. Kopīgā sadarbība paaugstinās abu augstāko izglītības iestāžu zinātnisko kapacitāti.”

ViA rektors Gatis Krūmiņš, vērtējot jaunizveidoto sadarbību, norāda: “Neraugoties uz abu institūciju atšķirīgajām iezīmēm, gan studentu mērķauditorijas, gan prioritāšu jomā, ir izdevies atrast būtiskus darbību raksturojošos kopsaucējus un jomas, kuru virzienā attīstīt sadarbību, kur ieguvumus iespējams gūt abpusējus.”

Vienošanās paredz arī iespēju izstrādāt starpaugstskolu doktora studiju programmu un sadarboties ārvalstu studentu piesaistē.

31.08.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus