ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Uzsākts zinātniskais projekts mūžizglītības jomas attīstībai

VIA_CielaLai risinātu Valmieras pilsētas pašvaldības identificētos problēmjautājumus pilsētas attīstības veicināšanā mūžizglītības jomā, no 2015. gada septembra līdz decembrim tiek īstenots zinātniskais projekts mūžizglītības jomas attīstībai. Projektā iesaistīti Vidzemes Augstskolas (ViA) un ViA Zināšanu un tehnoloģiju centra (ZTC) speciālisti. Projektu finansē Valmieras pilsētas pašvaldība zinātnisko grantu konkursa Vidzemes Augstskolā ietvaros. 

Projekta gaitā tiks veikta normatīvo dokumentu, kas saistīti ar mūžizglītības jomu, izpēte un izstrādātas mūžizglītības attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam Vidzemes reģionā. Tāpat tiks izstrādāts inovatīva, tehnoloģiska un ērta risinājuma prototips mūžizglītības pakalpojumu sniegšanai (e-platforma), kas būs pieejams, izmantojot gan datorus, gan planšetes, gan mobilos tālruņus.

Projekta rezultāti kalpos par pamatu turpmākajiem pētījumiem mūžizglītības attīstības jomā kā tehnoloģiskā, tā dažādu tālmācību risinājumu izstrādē. Projekta rezultāti būs pielietojami un integrējami ViA un ZTC akadēmiskajā darbā. 
18.09.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus