ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Izglītība nav sprints, tas ir maratons

Kaspars_Mednis_maza_ramisIzglītībai ir liela nozīme cilvēka pašapziņas un kompetences celšanā. Tā nodrošina zināšanas ne tikai par vispārzināmām lietām dzīvē, vai palīdz ieņemt labi apmaksātus amatus, bet tā dod iespēju cilvēkam dzīvot aizrautīgu un piesātinātu dzīvi.  

Uzskats, ka izglītības procesam ir jāturpinās visas dzīves garumā, nav maldīgs. Jau sen cilvēki ir apzinājušies izglītības vērtību un nepieciešamību nekad nepārstāt mācīties. Izglītības process nebeidzas ar skolas solu, absolvējot vidusskolu vai augstskolu. Arī darba vidē nepieciešams sevi nemitīgi pilnveidot, gūt jaunu pieredzi. Vidzemes Augstskolas (ViA) Atvērtā Universitāte ir vieta, kur iespējams gūt jaunu praktisku pieredzi un papildināt zināšanas. Savā pieredzē un ieguvumos dalījās Atvērtās Universitātes klausītājs Kaspars Mednis.  

Kaspars studējis Latvijas Universitātē par angļu valodas skolotāju. Pirms pāris gadiem pārcēlies uz Valmieru un šobrīd strādā Latvijas komunikāciju uzņēmumā “Lattelecom”. Papildus darbam, studē ViA Atvērtajā Universitātē un atzīst, ka gan Valmiera, gan augstskola viņam ir ļoti iepatikušās. 

- Kā jūs nonācāt pie idejas iegūt papildu zināšanas?

- Sākotnēji jutu, ka līdztekus darbam, vēlos darīt kaut ko papildus. Vēlējos vairāk pilnveidot sevi. Kad jau biju uzsācis studijas, neredzēju iemeslu, kādēļ tās neturpināt. Vienmēr ir bijusi ideja par savu uzņēmumu, kas palēnām sāk arī pilnveidoties un materializēties. Zināšanas un kursi, kurus apgūstu Atvērtajā Universitātē, man ļoti palīdz attīstīt savu ideju. 

- Kādēļ izvēlējāties par labu Atvērtajai Universitātei? Ir taču arī citas iespējas, dažādi kursi.

- Sākotnēji iestājos Vidzemes Augstskolā pilna laika studijās. Paralēli mācībām strādāju, kā dēļ bija grūti apvienot studijas un darbu. Sanāca maksāt par lekcijām, uz kurām es negāju, kas ir muļķīgi – tu strādā, lai nopelnītu naudu studijām, bet nevari tik uz lekcijām, jo strādā. Šī iemesla dēļ es pārtraucu pilna laika studijas un kā lieliska alternatīva parādījās Atvērtā Universitāte.

Šobrīd, studējot Atvērtajā Universitātē, es varu pielāgot mācības savam darba grafikam. Es piemeklēju kursus, kas man konkrētajā brīdī ir aktuāli. Piemēram, ja radies kāds problēmjautājums uzņēmuma veidošanas procesā, tad taktiski izvēlos un apgūstu to, kas man palīdzētu šo problēmu risināt. Protams, studijas ir laikietilpīgas, jo mācību process noris ilgākā laika posmā, bet es uzskatu - izglītība nav sprints, tas ir maratons. Atvērtajā Universitātē studēju jau otro semestri.

- Kādi kursi līdz šim ir apgūti, un kādus jūs apgūstat pašreiz?

- Iepriekš esmu apguvis tādus kursus, kā finanšu grāmatvedība un informatīvās sistēmas un ekonomikas vēsture. Pašlaik rakstu gada projektu, apgūstu loģistikas kursu un praktiskās iemaņas mācību praksē.

- Kas no līdz šim apgūtā bijis visnoderīgākais? 

- Lai cik dīvaini tas nebūtu, bet man ļoti noderēja grāmatvedības kurss. Domājot par savu uzņēmumu, grāmatvedības lietas ir ļoti aktuālas. Uzņēmuma vadīšanas procesā nākas nodarboties ar dokumentu kārtošanu, un zināšanas par to lieti noder. Visas lietas, ko apgūstu Atvērtajā Universitātē, noder ne tikai domājot par savu uzņēmumu, bet palīdz arī ikdienas darbā.

- Kādas ir Vidzemes Augstskolas Atvērtās Universitātes priekšrocības?

- Pirmkārt un galvenokārt, ka studēt var arī strādājot. Otrkārt, Valmierā viss ir kompakti - ja Rīgā man līdz fakultātei bija jābrauc stundu, tad Valmierā pēc 15 minūtēm jau esmu augstskolā. 

Pēc sastādīta individuālā plāna es apmeklēju tās pašas lekcijas, ko apgūst pilna laika studenti, līdz ar to es saņemu identisku lekciju saturu. Maksa par vienu kredītpunktu Atvērtajā Universitātē ir tāda pati kā pilna laika studijās. Turklāt līdz ko cilvēks sāk strādāt, studijās apgūtajam rodas pievienotā vērtība - teorētiskās lietas var apvienot ar darba pieredzi, un mācību process kļūst daudz interesantāks.

- Vai jūs teiktu, ka darba apvienošana ar studijām ir izaicinājums?

- Jaunu zināšanu apguve vienmēr prasa ieguldījumus, gan laiku, gan darbu. Cilvēkam, kurš tikai studē, mēneša plāns ir skaidrs. Lekcijas notiek konkrētās dienās un laikos, ir skaidri darbi, kas jāizdara un attiecīgi viss pārējais tiek pakārtots. Savukārt strādājošiem cilvēkiem ir jāapbruņojas ar lielu motivāciju un mērķtiecību, jo studijām nākas veltīt savu brīvo laiku. Vienlaikus tas ir gan izaicinājums, gan liels ieguvums. 

Man palīdzēja tas, ka, studējot Rīgā, es aktīvi iesaistījos studentu dzīvē, piedalījos pašpārvaldē, ļoti daudz ceļoju, strādāju ar dažādiem projektiem un organizēju pasākumus. Vienmēr jau var teikt, ka laika nav, bet es teiktu, ka ir jāmāk laiku plānot un organizēt. Turklāt liela nozīme ir pašiniciatīvai, kas palīdz kāpt pa karjeras kāpnēm. Var apzinīgi izpildīt uzticētos pienākumus, vai arī brīvā brīdī mācīties papildus, lai pilnveidotu sevi un kāptu pa karjeras kāpnēm uz augšu.  Tas ir tas, ko dzīvē visvairāk novērtē!

- Kādiem cilvēkiem vai profesiju pārstāvjiem, jūsuprāt, būtu lietderīgi studēt Atvērtajā Universitātē?

- Dažkārt es dalos savā pieredzē un pastāstu citiem, ka studēju. Lieta tāda, ka lielai daļai cilvēku manā vecumā jau ir iegūta viena vai divas augstākās izglītības. Nereti ir situācijas, kad ir iegūta viena augstākā izglītība, otru vairs negribas vai nevar atļauties studēt visus četrus gadus. Tādā gadījumā ideāls variants ir iespēja apgūt atsevišķus, tevi interesējošus kursus. Es Atvērto Universitāti rekomendētu cilvēkiem, kuriem jau ir iegūta augstākā izglītība un varbūt strādā ne gluži tajā profesijā, kuru izmācījās.

- Ko jūs teiktu cilvēkam, kurš šaubās, vai izmantot iespēju studēt Atvērtajā Universitātē? 

- Nav ko zaudēt! Ja reiz esi nonācis izvēles priekšā studēt vai nestudēt, tad viennozīmīgi labāk iet studēt. Studijas Vidzemes Augstskolā ir interesantas, tās sniedz iespēju apgūt daudz jauna. Turklāt, ja esi strādājošs cilvēks, tad uz teorētiskām lietām var skatīties citādāk – ar pieredzi.

Vidzemes Augstskolas Atvērtā Universitāte ikvienam interesentam piedāvā iespēju pieteikties kādam no ViA studiju kursiem. Tā ir iespēja, atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai, apgūt zināšanas un prasmes, ko piedāvā ViA studiju programmas. Savukārt ViA studentiem šī ir iespēja saglabāt saikni ar Augstskolu un turpināt mācības atbilstoši savām iespējām. Sīkāka informācija par Atvērto Universitāti un pieteikuma veidlapa atrodama ZTC mājas lapā ztc.va.lv sadaļā Mūžizglītība. 

Lāsma Medne, Vidzemes Augstskola
02.12.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus