ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Sākusies pieteikšanās 2015./2016.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidzemes Augstskolā

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2015./2016.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidzemes Augstskolā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā.

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Zināšanu un tehnoloģiju centrs aicina pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai personas, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus.

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2016. gada 4.janvāra.

Lai pieteiktos eksāmenu kārtošanai, jāierodas personīgi Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrā:
- jāaizpilda pieteikuma veidlapa - pieteikuma anketa;
- jāuzrāda pase vai identifikācijas karte;
- jāuzrāda dokuments par vidējo izglītību;
- jāuzrāda maksājuma uzdevums vai kvīts par eksāmena kārtošanu.

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2015./2016. mācību gadā, kā arī cita papildu informācija pieejama - ztc.va.lv/?lang=lv&id=123


06.01.2016.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus