ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas Atvērtās universitātes pavasara semestrim
AUSākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra (ZTC) pakalpojumam “Atvērtā universitāte”, kas ikvienam interesentam piedāvā iespēju apgūt kādu no Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju kursiem. Tā ir iespēja atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai, apgūt zināšanas un prasmes, ko piedāvā ViA studiju programmas šeit pat uz vietas – Valmierā.

Studiju kursus iespējams apgūt ikvienam interesentam,atbilstoši iepriekš iegūtajai izglītībai. Atvērtās universitātes studiju kursi pārstāv biznesa vadības, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, komunikācijas un mediju, tūrisma un atpūtas, pārvaldības studiju virzienus. Studiju kursus iespējams apgūt bakalaura vai koledžas studiju programmās, kā arī maģistrantūras studiju programmās.

Atvērtās universitātes klausītājs Kaspars Mednis norāda: “Ja reiz esi nonācis izvēles priekšā studēt vai nestudēt, tad viennozīmīgi labāk iet studēt. Studijas Vidzemes Augstskolā ir interesantas, tās sniedz iespēju apgūt daudz jauna. Turklāt, ja esi strādājošs cilvēks, tad uz teorētiskām lietām var skatīties citādāk – ar pieredzi.”

Pēc kursu sekmīgas apgūšanas Atvērtās universitātes apmeklētājs iegūst ViA ZTC apliecību, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Iepriekšējā izglītība vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana”, interesentam ļauj vērsties jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un lietpratību par apgūtā studiju kursa saturu.

Kursu norise notiek atbilstoši ViA nodarbību grafikam. Pieteikties kursiem nepieciešams vismaz vienu nedēļu pirms kursu sākuma. Informācija par Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra pakalpojumu “Atvērtā universitāte” pieejama: http://ztc.va.lv/?lang=lv&id=79

Papildu informācija:
Agnese Špūle
Mūžizglītības projektu vadītāja
E-pasts: agnese.spule@va.lv
Tālruņi: 64207227, 28374150
21.01.2016.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus