ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Izstrādātas mūžizglītības pamatnostādnes 2016. – 2020. gadam Vidzemes reģionā
STUDENTI_JPG2015. gadā Valmieras pilsētas pašvaldības finansēto zinātnisko grantu konkursa ietvaros Vidzemes Augstskolā tika īstenoti 2 zinātniski projekti pilsētas pašvaldībai un Vidzemes reģionam prioritāros pētījumu virzienos, no kuriem viens "Mūžizglītības attīstības pamatnostādņu 2016.-2020. gadam Vidzemes reģionā un tehnoloģiskā risinājuma prototipa izstrāde".

Projekta mērķis bija izstrādāt tehnoloģiskā risinājuma prototipu mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšanai attālinātā režīmā, kas ietver arī atbilstību mobilo tehnoloģiju lietojumam un izstrādāt mūžizglītības attīstības pamatnostādnes 2016.- 2020. gadam Vidzemes reģionā.

Projekta gaitā ir veikti tādi uzdevumi kā mūžizglītības jomas informācijas saistītos normatīvos dokumentos izpēte un apkopošana. Lai tiktu izstrādātās mūžizglītības pamatnostādnes 2016. – 2020. gadam Vidzemes reģionā ir pētīta Latvijas un citu valstu pieredze saistībā ar  mūžizglītības attīstību reģionālā kontekstā.

Projekta ietvaros ir ticis izstrādāts tehnoloģiskā risinājuma prototips apvienota mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšanai attālinātā režīmā un tā adaptēšana mobilo tehnoloģiju lietojumam, kā arī veikto uzdevumu ietvaros ir izstrādātas divas zinātniskas publikācijas.

Projekta ietvaros veiktas iestrādes perspektīvai ciešākai sadarbībai ar Vidzemes novadiem, kā arī iestrādes mūžizglītības stratēģijas izstrādei Vidzemes kontekstā šajā ES finanšu plānošanas periodā.

Valmieras pilsētas pašvaldības finansēto zinātnisko grantu konkursa ietvaros tika īstenots arī zinātniskais projekts “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm" ar mērķi izpētīt Vidzemes reģiona darbaspēka (profesiju, kompetences, kvalifikāciju) pieprasījumu šobrīd un turpmākajiem pieciem gadiem.

Projekta "Mūžizglītības attīstības pamatnostādņu 2016.-2020. gadam Vidzemes reģionā un tehnoloģiskā risinājuma prototipa izstrāde" vadītājs Dr.sc.ing. Kaspars Osis, pētnieki – Dr.paed. Sarma Cakula, Dr.phys. Atis Kapenieks.

Ikviens interesents ir laipni aicināts apmeklēt pašvaldības zinātnisko grantu prezentācijas 1. februārī plkst.15:00 ViA, Tērbatas ielā 10, 123.auditorijā.
28.01.2016.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus