ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Vidzemes reģiona izglītojamo zinātniskā darbu konference

logo

Piektdien, 17. martā, no plkst.10.00 Vidzemes Augstskolā (Cēsu ielā 4 un Tērbatas ielā 10) norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencei iesniegti 120 darbi no 19 Vidzemes reģiona izglītītības iestādēm.


Konkursam izvirzītie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2016./2017.mācību gada laikā kādā no 23 zinātnes nozarēm. Lielākā skolēnu interese novērojama ekonomikas, pedagoģijas, socioloģijas, bioloģijas, vides zinātnes un zemes zinātnes nozarēs. Katrā nozarē konferencē tiks pārstāvēti ne vairāk kā desmit darbi, kuri izvirzīti, balstoties uz vērtēšanas komisijas recenzentu vērtējumu.

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā labākie darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas 41.skolēnu zinātniskajā konferencē, kas norisināsies Rīgā, laikā no 2017.gada 21.aprīļa līdz 23.aprīlim.

Konferences mērķi ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus.

Sadarbojoties ar  Vidzemes reģionā ietilpstošo pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, skolotāju metodiskajām apvienībām, Valmieras Valsts ģimnāziju un Valmieras Pārgaujas ģimnāziju un Valsts izglītības satura centru, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci rīko Vidzemes Augstskola projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

06.03.2017.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus