ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zals Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus Vidzemes Augstskolā
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot Valsts pārbaudījumu centralizētos vidusskolu eksāmenus:

 Eksāmens  CE kārtošanas datums 2015.gadā
 CE iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš
 Cena EUR
Angļu valoda  16.,17.,18.marts  2.februāris  11,00
Vācu valoda  18., 19.marts
 2.februāris  11,00
Franču valoda  20.marts  2.februāris  11,00
Krievu valoda  19., 20.marts
 2.februāris  11,00
Vēsture
 26.maijs  14.aprīlis  10,00
Matemātika
 21.maijs  9.aprīlis  10,00
Bioloģija
 28.maijs  16.aprīlis  14,00
Fizika
 1.jūnijs  20.aprīlis  14,00
 Ķīmija
 4.jūnijs  23.aprīlis  14,00
Latviešu valoda 18.maijs  2.aprīlis  10,00


Lai pieteiktos, jāierodas personīgi Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrā:

- aizpildīt pieteikuma veidlapu - pieteikuma anketa;

- uzrādīt pasi vai identifikācijas karti;

- uzrādīt dokumentu par vidējo izglītību;

- uzrādīt maksājuma uzdevumu vai kvīti par eksāmena kārtošanu.

Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Lai veiktu maksājumu, izmantojot Swedbank, Citadele vai DNB internetbanku,
lūdzu spiediet uz zemāk redzamā logo:

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Swedbank
Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV74PARX0006876240003
Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

 Par centralizētiem eksāmeniem:
         21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par centralizētā eksāmena "........" kārtošanu

Sīkāka informācija:

Vidzemes Augstskolas

Zināšanu un tehnoloģiju centrs

Mūžizglītības projektu vadītāja

Evita Eglīte

Tērbatas iela 10,Valmiera,  210. kab.

Tālr.: 64207227 vai 28374150;

e-pasts: evita.eglite@va.lv

19.01.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus