ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   PAR ZTC   >   Darbinieki
Darbinieki

kaspars_osis_web_ramis_garsZināšanu un tehnoloģiju centra direktors
Dr.sc.ing. Kaspars Osis  Linkedin_logo

Kasparam ir 20 gadu starptautiska profesionālā darba pieredze IT industrijā, specializējoties uz programmatūras risinājumiem, projektu vadību, konsultācijām uzņēmumu resursu plānošanas sistēmu konfigurēšanā un attīstībā. Viņš ir absolvējis Centrālo Mičiganas Universitāti datorzinātņu jomā un biznesa skaitļošanā, kā arī doktorantūras studijas veicis Rīgas Tehniskajā universitātē. Kasparam ir 14 gadu akadēmiskās un pētnieciskās darbības pieredze un pašlaik viņš ir arī Vidzemes Augstskolas Inženierzinātņu fakultātes asociētais profesors un IEEE biedrs.

E-pasts: kaspars.osis@va.lv, tālr. 64207227, 28374150

elina_baranovska_web_ramis


Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē)
Mg.sc.tqm. Elīna Baranovska
Linkedin_logo

Elīna ir absolvējusi Rīgas Tehnisko universitāti, kā arī gadu studējusi Trojas Tehniskajā universitātē Francijā. Praktiska pieredze projektu vadībā ir iegūta realizējot vairākus pārrobežu sadarbības un vietēja mēroga projektus.

E-pasts: elina.baranovska@va.lv, tālr. 64207227, 22318006


LauraFisere_v01

Tehnoloģisko projektu vadītāja
Mg.theol. Laura Fišere

Laura ir absolvējusi Latvijas Kristīgo akadēmiju.  Laurai ir praktiska projektu vadības pieredze izglītības, sociālajā un mākslas jomā. Ir realizēti gan vietēja, gan starptautiska mēroga projekti.

E-pasts: laura.fisere@va.lv, tālr. 64207227, 27867788


Madara_Nar__icka_11
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
Madara Narņicka

Madara ir absolvējusi Hudersfildas Universitātes (University of Hudderfield) profesionālā bakalaura studiju programu mārketingā. Madarai ir starptautiska vadības pieredze ārvalstu organizācijā. 

E-pasts: madara.narnicka@va.lv, tālr. 64207227, 20242590Iveta.ar.ramiti.2


Mūžizglītības projektu vadītāja
Iveta Skrinda

Ivetai ir praktiskā pieredze Grantu konkursu, iepirkumu dokumentu sagatavošanā un ar grāmatvedību saistītos jautājumos. Ir apgūti projektu vadības kursi, kā arī iegūts sertifikāts, kas dod tiesības veikt pedagoģisko darbību profesionālajās un interešu izglītības programmās. 

E-pasts: iveta.skrinda@va.lv, tālr. 64207227, 28374150 


Armands.ar.ramiti
Mūžizglītības koordinators
Armands Aivo Astukevičs

Armands šobrīd studē Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā “Pārvaldība un inovācijas”. Armandam ir praktiska pieredze vietējā mēroga projektos, kā arī pieredze jaunatnes politikas jomā. 

E-pasts: armandsaivo.astukevics@va.lv, tālr. 64207227, 28374150


Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus