ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   MŪŽIZGLĪTĪBA
MŪŽIZGLĪTĪBA

studenti_8

Mūžizglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm. Mūžizglītībā iekļaujamas visas mācīšanās formas:

 • formālā izglītība, kas sevī ietver pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības pakāpes;
 • neformālā izglītība, kas nodrošina to iemaņu un prasmju apguvi, kas nepieciešamas, lai integrētos sabiedrībā un darba tirgū;
 • ikdienas mācīšanās, kas ir ikdienas saskarsmē iegūtās prasmes un zināšanas, kas bagātina cilvēka vispārējo pieredzi.

Mūsu pakalpojumi:

 • valodu kursi;
 • atvērtā universitāte;
 • individuālas apmācību programmas uzņēmumiem / valsts iestādēm;
 • centralizētie vidusskolas eksāmeni.

Mēs piedāvājam:

 • labvēlīgu un ērtu mācību vidi;
 • profesionālus un kompetentus pasniedzējus;
 • daudzpusīgas, interesantas un darba tirgus prasībām atbilstošas izglītības programmas;
 • Vidzemes Augstskolas apliecību;
 • elastīgu kursu apmaksas sistēmu.

Mēs attīstām:

 • Kopā ar sadarbības partneriem attīstām vienotu "Mūžizglītība Vidzemē" platformu.
 • Papildu saistītā informācija un zinātniskās publikācijas: 
 • [*] Vidzemes Augstskolas zinātniskais seminārs (2016.02.01) - Prezentācija: Mūžizglītības attīstības pamatnostādņu 2016.-2020. gadam Vidzemes reģionā un tehnoloģiskā risinājuma prototipa izstrāde [pdf];

  [*] Osis, K., Cakula, S., Kapenieks, A., Zarifis, G. "Lifelong Learning Strategy Framework for the Vidzeme Region", ICTE in Regional Development, Procedia Computer Science 77, Elsevier, 2015, pp.104-112 [pdf];

  [*] Osis K, Cakula S, Kapenieks A, 2016. Actual demands based knowledge intensive technological model for lifelong learning development in Vidzeme Region. International Journal of Education and Information Technologies. Vienna, Austria.Vol. 10, 2016, pp.25-30 ISSN: 2074-1316 [pdf];

  [*] Cakula, S., Osis, K., Kapenieks, A. Lifelong learning management system in Vidzeme region. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, Rezekne Higher Education Institution, Rezekne, Latvia, May 2016, Vol. 2, pp.517-526, ISSN 2256-0629 [pdf].

Picture1

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus