Norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference!

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

 

Piektdien, 23. martā, no plkst.10.00 Vidzemes Augstskolā (Cēsu ielā 4) norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Konferencei iesniegti 94 darbi no 20 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

Konkursam izvirzītie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2017./2018. mācību gada laikā kādā no 23 zinātnes nozarēm. Lielākā skolēnu interese novērojama ekonomikas, pedagoģijas, socioloģijas, inženierzinātnes, veselības, ķīmijas un vēstures un kulturoloģijas zinātnes nozarēs. Katrā nozarē konferencē tiks pārstāvēti darbi, kuri izvirzīti, balstoties uz vērtēšanas komisijas recenzentu vērtējumu.

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā labākie darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas 42.skolēnu zinātniskajā konferencē, kas norisināsies Rīgā no 2018.gada 20.aprīļa līdz 21.aprīlim.

Konferences mērķis ir padziļināt skolēnu pētnieciskās darbības prasmes dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, iesaistīt skolēnus pētnieciskajā darbībā, attīstīt prasmes patstāvīgi veikt pētnieciskus darbus, pilnveidot skolēnu prasmes iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem un noskaidrot labākos pētījumus.

Sadarbojoties ar  Vidzemes reģiona pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un Valsts izglītības satura centru, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci rīko Vidzemes Augstskola projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

 

Papildu informācija:

Vidzemes Augstskolas
Mūžizglītības projektu vadītāja Iveta Skrinda
E-pasts: iveta.skrinda@va.lv, Tālrunis: 64207227, 28374150