Iveta Skrinda

Ivetai ir praktiskā pieredze Grantu konkursu, iepirkumu dokumentu sagatavošanā un ar grāmatvedību saistītos jautājumos. Ir apgūti projektu vadības kursi, kā arī iegūts sertifikāts, kas dod tiesības veikt pedagoģisko darbību profesionālajās un interešu izglītības programmās.