Interneta tiešraide

Vidzemes Augstskola piedāvā nodrošināt interneta tiešraidi semināros, konferences, sanāksmēs un citos pasākumos!
Tā ir iespēja ne tikai iemūžināt savu pasākumu video formātā, bet arī padarīt to sasniedzamāku plašākam cilvēku lokam.

Mēs nodrošinām:

 1. Filmēšanas grupu divu cilvēku sastāvā;
 2. Nepieciešamo pamataprīkojumu: portatīvais dators, viens bezvadu mikrafons,
  viena kamera;
 3. Pasākuma/iestādes logo izmantošanu video tiešraidei attēla stūros;
 4. PIP (picture in picture) funkciju, tiešraides video attēlā apvienojot vairākus 
  video signāla avotus (piemēram, kameras video signālu un prezentācijas materiālu);
 5. Tiešraides sākuma daļas un beigu daļas apstrādi;
 6. Ja nepieciešams, tiešraides materiāla ierakstu saglabāšanu kameras datu nesējā,
  pēc tam to nokopējot klienta datu nesējā;
 7. Konsultāciju par nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem.

Pasākuma rīkotājam jānodrošina vai jāvienojas par citu risinājumu, kas var radīt papildu izdevumus:

 1. Stabils Ethernet vada pieslēgums ar internetu 10 Mbit augšupielādei 720p tiešraides
  nodrošināšanai;
 2. Youtube.com konts tiešraides translācijai vai cita platforma tiešraides translācijai;
 3. Pasākumu papildus apskaņojot, jāparedz skaņas signāla padeve (XLR) no pasākumā
  izmantotās mikser-pults uz kameru.

Papildu informācija:

 1. Tiešraides aizture ir 1-3 minūtes;
 2. Tiešraides maksimālais ilgums ir 8 stundas, ja tiek izmantots Youtube kanāls, garāka
  pasākuma tiešraide jāplāno dalīti;
 3. Tiešraide saglabājas klienta Youtube lietotāja kanālā;
 4. Tiešraide jāplāno statiska, nenodrošinām reportāžas risinājumus ejot/sekojot objektam;
 5. Tiešraide nodrošināšana ārpus telpām ir ierobežota, nokrišņu gadījumā tas nav iespējams.
 6. Tiešraides kopējās izmaksas ir atkarīgas no pasākuma ilguma un norises vietas.
 7. Pasākuma minimālais ilgums, par kuru tiek piestādīts rēķins, ir 3 stundas.

Papildu informācija par interneta tiešraidi un izmaksām:

E-pasts: ztc@va.lv
Tālruņi: 28374150, 64207227