Pedagogu Konference 2018

10/26/2018

9. konference - praktisks seminārs pedagogiem

"VIDZEMES AUGSTSKOLA: SADARBĪBAS PARTNERIS IZGLĪTĪBĀ"

APAKŠTĒMA "NĀKOTNES PROFESIJAS UN NĀKOTNES SKOLĒNS"

Konferences programma pieejama šeit: https://kratuve.va.lv/anketas/files/2018_programma.pdf

Vairāk par konferenci, lasi šeit: http://ztc.va.lv/lv/pedagogu_konference