Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra grafiskā zīme

 

 

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra grafiskā zīme, kas tapusi saskaņā ar mūsu skatījumu, vīziju un mērķi. Tā simbolizē trīs pilārus, uz kuriem balstās mūsu darbs:

DABA - Cilvēki. Vide. Ilgtspēja. 
DROŠĪBA - Komanda. Kompetence. Sinerģija. 
DIGITALIZĀCIJA  - Tehnoloģijas. Procesi. Zināšanas.

Grafiskā zīme ir cieši saistīta ar ViA logo, kuru izstrādāja ViA absolvents Māris Bičkovs, savukārt ViA ZTC logo dizaineris ir Jānis Jēkabsons.