Sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas Atvērtās universitātes rudens semestrim

Sākusies pieteikšanās Vidzemes Augstskolas Atvērtās universitātes rudens semestrim!

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs (ZTC) piedāvā iespēju ikvienam interesentam pieteikties kādam no Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju kursiem. Tā ir iespēja, atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai, apgūt zināšanas un prasmes, ko piedāvā ViA studiju programmas. Savukārt tiem ViA studentiem, kuri nespēj turpināt studijas akadēmisko vai finanšu parādu dēļ, šī ir iespēja saglabāt saikni ar Augstskolu un turpināt mācības atbilstoši savām iespējām. Zināšanu un tehnoloģiju centra mājaslapā esam aktualizējuši Atvērtās Universitātes piedāvājumu 2020./2021. akadēmiskā gada rudens semestrim, kurā atradīsiet dažādus Jums interesējošos kursus tādās programmās kā:

  • Mediji, komunikācija un pārvaldība
  • Bizness un vadība
  • Tūrisms un pasākumu vadība
  • Informācijas tehnoloģijas
  • Būvniecība
  • Mehatronika

Pēc kursa sekmīgas apguves Atvērtās universitātes klausītājs saņemt ViA ZTC apliecību, kas ietver norādi par to, ka ir iegūti studiju kursam atbilstoši kredītpunkti, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Iepriekšējā izglītība vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana”, interesentam ļauj vērsties jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un lietpratību par apgūtā studiju kursa saturu.

Iepazīsti augstskolas un studentu vidi un izmanto iespēju apgūt kursa saturu, kārtot pārbaudījumus un saņemt novērtējumu izvēlētajā studiju kursā kā jebkurš ViA students.

Informāciju par kursu piedāvājumu, pieteikšanās kārtību un kursu izmaksām atradīsi: ŠEIT