Projekta SEMPRE Akselerators ietvaros Latvijā viesojas Igauņu partneri

Projekta SEMPRE Akselerators ietvaros Igauņu partneri viesojās Latvijā no 05.08.2020. līdz 07.08.2020. SEMPRE Akseleratoru mikroprojekta dalībnieki iepazīstināja partnerus no Igaunijas ar aktivitātēm Vidzemē. Igaunijas partneri no kopienas centra Harkujerve un projekta dalībnieki no rehabilitācijas centra iepazinās ar SEMPRE Akselerators dalībnieku paveikto.

Partneru tikšanās reizē tika apspriestas idejas vietējās kopienas attīstībā Liepā. “Sargiet Bērnus” biedrības pārstāve S. Skrastiņa iepazīstināja ar savas biedrības darbību un atbalsta pasākumiem bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Tāpat projekta dalībnieki apmeklēja SEMPRE Liepa topošo sociālo uzņēmumu – jaunuzņēmuma izveides procesu. Noslēgumā bija iespēja apmeklēt vēl divus sociālos uzņēmumus – attīstības posmā esošo Kocēnu novada vietējās pašvaldības iniciatīvu sociālo pakalpojumu un nodarbināmības veicināšanā, kā arī biedrības “Cerību Spārni” – Siguldā, darbību un “Visi var” sociālā uzņēmuma praktisko pieredzi.

Kopējā pieredzes apmaiņas vizītē radās jaunas ieceres sadarbībai un tika apspriesti attīstības virzieni vietējo iedzīvotāju, bet jo īpaši, mazaizsargāto grupu atbalstam tieši nodarbinātības jomā. Tālāk SEMPRE Akselerators sadarbības partneri devās vizītē uz Sociālās rehabilitācijas centru (SRC) Ratnieki, kurā pieejami pakalpojumi personām, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām.

Apmaiņas vizīte noslēdzās Liepājā, kur SEMPRE Akselerators partneri – Liepājas Diakonijas centrs, dalībnieki apmeklēja Rucavas vietējās kopienas iniciatīvu. Projekta partneri atzīst, ka šāda veida pasākums palīdz stiprināt jau uzsākto SEMPRE Akselerators projekta darbību, kā arī realizēt kopīgas ieceres sadarbībā. Tuvāko mēnešu laikā SEMPRE Akselerators partneri plāno uzsākt vairāku jaunuzņēmumu aktīvu darbību vairākās Baltijas jūras reģiona dalībvalstīs (Zviedrijā, Vācijā, Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Dānijā).

Uzzini vairāk par projektu: https://www.sempre-accelerators.eu