Līga Cirse

Līga ir studējusi Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā “Politoloģija”. Līgai ir praktiska pieredze liela un vidēja mēroga vietējos un starptautiskos projektos, kā arī pieredze jaunatnes politikas jomā.