Darbinieki

Kaspars Osis
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
kaspars.osis[at]va.lv
28374150, 64207227
SAMANTA ANNA PRIEDĪTE
Mūžizglītības koordinatore
samantaanna.priedite[at]va.lv
28374150, 64207227
Elina Baranovska
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē)
elina.baranovska[at]va.lv
22318006, 64207227
Laura Fišere
Tehnoloģisko projektu vadītāja
laura.fisere[at]va.lv
27867788, 64207227
Madara Narņicka
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
madara.narnicka[at]va.lv
20242590, 64207227
Iveta Skrinda
Mūžizglītības projektu vadītāja
iveta.skrinda[at]va.lv
28374150, 64207227
Armands Aivo Astukevičs
Projektu vadītājs
armandsaivo.astukevics[at]va.lv
22045166, 64207227