īstenotie Projekti

Mācību kursa “Pamatmoduļa III “Valsts un privātā sektora sadarbība: valsts pārvaldes komunikācja ar uzņēmējiem" satura izstrāde un attiecīgo mācību nodrošināšana Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”.

 

Interreg logoSampre

 

Projekta mērķis: sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālā servisa sniedzējiem instrumentus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Šie instrumenti tiks balstīti uz lietotāju iesaistīšanu un papildu iespēju izstrādi sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas - ilgstošu hronisko slimību slimnieku - integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.

Projekta INNOLABS “Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth” mērķis ir paaugstināt inovāciju procesus Latvijā, Igaunijā un Kiprā, pārņemot partneru pieredzi no Nīderlandes un Dānijas.