īstenotie Projekti

Projekta "Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu" mērķis ir veicināt sociālās atstumtības riska grupas - ilgstošu hronisko slimību slimnieku - integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.

Projekta INNOLABS “Student innovation labs – a way to sustainable and socially responsible growth” mērķis ir paaugstināt inovāciju procesus Latvijā, Igaunijā un Kiprā, pārņemot partneru pieredzi no Nīderlandes un Dānijas.