ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   MŪŽIZGLĪTĪBA   >   Centralizētie eksāmeni
Centralizētie eksāmeni

CEPersonām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidzemes Augstskolā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā.

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Zināšanu un tehnoloģiju centrs aicina pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai personas, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus.

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2016./2017. mācību gadā:

Centralizētais eksāmens CE kārtošanas datums * CE iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš Maksa par eksāmena kārtošanu (EUR)
 Angļu valoda  14., 15. un 16. marts  27. janvāris  14,00
 Vācu valoda  15. marts   27. janvāris   14,00
 Krievu valoda  16., 17. marts   27. janvāris   14,00
 Franču valoda  17. marts  27. janvāris  14,00
 Latviešu valoda  16. maijs  7. aprīlis  11,00
 Matemātika  19. maijs  7. aprīlis  11,00
 Latvijas un pasaules vēsture  23. maijs  7. aprīlis
 11,00
 Bioloģija  25. maijs  7. aprīlis  16,00
 Ķīmija  29. maijs  7. aprīlis  16,00
 Fizika  5. jūnijs  7. aprīlis  16,00


Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2017. gada 4.janvāra.

Lai pieteiktos eksāmenu kārtošanai, jāierodas personīgi Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrā:
- jāaizpilda pieteikuma veidlapa - pieteikuma anketa;
- jāuzrāda pase vai identifikācijas karte;
- jāuzrāda dokuments par vidējo izglītību;
- jāuzrāda maksājuma uzdevums vai kvīts par eksāmena kārtošanu.

Norēķinu rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV74PARX0006876240003

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk minētā parauga:
21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par centralizētā eksāmena "........" kārtošanu

Pieteikumus pieņemam katru darbdienu no plkst.9.00 līdz 17.00 (Tērbatas iela 10, T210.kabinets).

Papildu informācija:
Armands Aivo Astukevičs
Mūžizglītības koordinators
E-pasts: armandsaivo.astukevics@va.lv
Tālruņi: 64207227, 28374150

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus