ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zils violets Vidzemes Augstskola iepazīstinās ar zinātnes un pētniecības rezultātiem

Otrdien, 14. aprīlī plkst. 10:00, Tērbatas ielā 10 notiks 8. Vidzemes Augstskolas (ViA) zinātniski praktiskais seminārs, kurā augstskolas docētāji prezentēs aktuālos zinātnes un pētniecības rezultātus. 

Īpaša uzmanība seminārā tiks veltīta zinātnes un pētniecības projektiem, kas īstenoti ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu: „Valmieras aglomerācijas investīciju potenciāla analīze”, „Imitāciju modeļa izstrāde bioloģisko aktīvu novērtēšanai ar diskontēto nākotnes naudas plūsmas metodi (sākotnējo datu ieguve un interpretācija)”, „Imitāciju modeļa un programmatūras prototipa izstrāde dabas resursu izmantošanas un ilgtspējas novērtēšanai mājsaimniecībās aizsargājamo ainavu apvidū”, „Interaktīvas trīsdimensiju vides projektēšana anatomijas apguvei no datortomogrāfijas attēliem”. 

Līdzās šiem projektiem semināra darba kārtībā ir iekļautas pētījumu prezentācijas, kas veltītas ekonomiskās emigrācijas debates aizsākumam Latvijā („Baltie vergi vai brīvi indivīdi? Ekonomiskās emigrācijas diskursa konteksts Latvijā”) un Kremļa komunikācijas stratēģijai („Krievijas lielā stratēģija V. Putina retorikā”). 

ViA Zinātniski praktiskais seminārs ir platforma pieredzes un ideju zinatnē un pētniecībā apmaiņai. Tā ir platforma, kurā notiek diskusija par aktuāliem pētījumiem dažādās zinātņu nozarēs, kā arī tiek demonstrēti lietišķo pētījumu rezultāti - zināšanu pārneses piemēri. 

Seminārs notiek vienu reizi akadēmiskā gada laikā un tajā ir aicināts piedalīties ikviens interesents.

Pasākuma programma

13.04.2015.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus