ztc Sākumlapa   |   Lapas karte   |   RSS   |   Kontaktforma     |  LV  EN
fecobook twitter
Jūs esat šeit:   Sākumlapa   >   Ziņas
 
zils violets  Pasaules Bankas eksperti tiekas ar Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem
Vidzemes Augstskola iesaistījusies Pasaules Bankas pētījumā, kura mērķis ir augstākās izglītības pārvaldības pilnveide un augstākās izglītības modernizācija. Pētījuma gaitā Pasaules Bankas eksperti vispusīgi izvērtēs Latvijas augstākās izglītības institūciju pārvaldību un sniegs konsultācijas pētījumā iesaistīto institūciju pārstāvjiem.

Šī gada 28. jūnijā, iepriekšminētā pētījuma ietvaros, notika Vidzemes Augstskolas pārstāvju tikšanās ar Pasaules Bankas ekspertiem. Vizītes laikā eksperti tikās ar augstskolas vadību, fakultāšu dekāniem, struktūrvienību vadītājiem, satversmes sapulces un senāta pārstāvjiem, konventa pārstāvjiem, Valmieras pašvaldības pārstāvi, studentu apvienības prezidenti un citiem pētījumā iesaistītajiem. Tikšanās laikā Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem tika uzdoti ekspertu sagatavotie jautājumi un norisinājās diskusijas par tematiem, kas saistīti ar esošo augstskolas pārvaldības un finansēšanas sistēmu, labo praksi un ko būtu nepieciešams mainīt. Pirms tikšanās ar augstskolas pārstāvjiem, Pasaules Bankas eksperti jau ir iepazinušies ar Latvijas augstākās izglītības normatīvajiem dokumentiem, augstskolas nolikumiem un pamatdatiem.

Pasaules Bankas eksperti atzinīgi novērtēja profesionāli sagatavoto dokumentāciju un labi organizēto vizīti. “Mēs esam gandarīti, ka esam starp tām četrām Latvijas augstskolām, kuru pārvaldība tiek pētīta padziļināti, paši uz to pieteicāmies. Tā ir lieliska iespēja, iegūt atgriezenisko saiti par savu augstskolu no tāda līmeņa starptautiskajiem ekspertiem un viņu rekomendācijas izmantot sava darba turpmākai pilnveidei. Varu arī pateikt lielu paldies visiem, kas no mūsu puses šajā projektā ir iesaistījušies, tanī skaitā mūsu sadarbības partneriem no Padomnieku konventa un Valmieras pašvaldības”, komentē ViA rektors Gatis Krūmiņš.

Kā teikts Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā: “Pētījumā tiks izvērtēta augstskolu iekšējā pārvaldība, ņemot vērā Latvijas Viedās specializācijas mērķus un prioritātes. Latvijas augstskolām ir nozīmīga loma šo mērķu sasniegšanā, jo augstskolas gan veido Latvijas cilvēkkapitālu un uzņēmumu inovāciju spēju, gan arī rada zināšanas par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.” Pētījums tiks veikts no 2016. līdz 2018. gadam.
14.06.2016.

Krasu shēmaTehnoloģijas

Krasu shēmaSabiedrības zinātnes

Krasu shēmaMūžizglītība

 
 
 
 
 
 
Visas tiesības aizsargātas, Zināšanu un Tehnoloģiju centrs, 2014-2015
Kab.Nr. T210, Tērbatas iela 10, Valmiera LV 4201, Latvija
Apycom jQuery Menus