Attīstība

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra mērķis ir augstskolas intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnese uz tautsaimniecību un mūžizglītības pieejamības veicināšana Vidzemes reģionā, Latvijā un ārvalstīs. Uz mērķi orientēta intelektuālā potenciāla, tehnoloģiju un inovāciju pārnese uz tautsaimniecību ietver izglītības iestāžu, privātā, valstiskā un nevalstiskā sektora savstarpēju sadarbību, jaunu un ilgtspējīgu pakalpojumu un produktu risinājumu attīstīšanu, kas, savukārt, stiprina Vidzemes reģionu kā pievilcīgu dzīvesvietu iedzīvotājiem, galamērķi tūristiem un vidi uzņēmējiem.