Pedagogu konference

Ir atvērta pieteikšanās uz  Vidzemes Augstskolas 10. konferenci - praktisko semināru pedagogiem, kas norisināsies šī gada 25.oktobrī!

Šī gada tēma: "KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ UN PĒTNIECISKAIS DARBS SKOLĀS".

 

Konference tiek rīkota jau desmito gadu ar mērķi sniegt iespēju pedagogiem papildināt savas zināšanas un gūt jaunu praktisku pieredzi turpmākajam darbam. Konferencē plānots apskatīt iekļaujošās kompetenču un pētniecības tēmas, kas palīdzēs attīstīt mācību metodes un resursus, kurus vēlāk varētu izmantot mācību darbā.

Semināros tiks apskatītas tēmas gan par pilnveidoto mācību saturu un darba vidē balstītām mācībām, gan par skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, piemēram, ko iesākt skolotājam – zinātniskā darba vadītājam? Kā arī citas noderīgas tēmas. 

 

Aicinām ikvienu interesentu pieteikties dalībai konferencē, izmantot iespēju piedalīties praktiskajos semināros un gūt jaunas ierosmes ikdienas darbam.

Reģistrēšanās konferencei iespējama līdz 2019. gada 13. oktobrim.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, aicinām pedagogus pieteikties savlaicīgi.

Lai tiktu nodrošināta konferences ilgtspēja, ir noteikta maksa par dalību konferencē 15 EUR apmērā. Konferences laikā tiek nodrošinātas pusdienas!

Reģistrēties konferencei un pieteikties konferences praktisko semināru nodarbībām, iespējams aizpildot anketu - https://kratuve.va.lv/anketas/index.php

Izvērstāks konferences apraksts pieejams ŠEIT un programma pieejama ŠEIT.

Priecāsimies Jūs redzēt Vidzemes Augstskolā!

 

Informāciju sagatavoja: Lāsma Klečuna

Mūžizglītības projektu vadītāja

Tālr.: 28374150

E-pasts: lasma.klecuna@va.lv