Centralizētie eksāmeni

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2019./2020.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Vidzemes Augstskolā, Zināšanu un tehnoloģiju centrā.

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Zināšanu un tehnoloģiju centrs aicina pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai personas, kas jau ieguvušas atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, bet iepriekšējos gados nav kārtojušas nepieciešamos centralizētos eksāmenus vai vēlas uzlabot centralizēto eksāmenu rezultātus.

Valsts pārbaudījumu grafiks un pieteikšanās termiņi 2019./2020. mācību gadā:

Atsaucoties uz Valsts Izglītības satura centra (VISC) publicēto informāciju, precizēts 2019./2020.m.g. centralizēto eksāmenu grafiks (norises laiki tiks precizēti un izsūtīti individuāli tuvākajā laikā).

Izmaiņām un aktuālajai informācijai ir iespēja sekot līdzi arī Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml

 

Centralizētais eksāmens CE kārtošanas datums * CE iesnieguma pieņemšanas termiņš Cena (EUR)
 Angļu valoda  2., 3., 4.jūnijs  2. janvāris – 25. janvāris 14,00
 Vācu valoda  3. jūnijs  2. janvāris – 25. janvāris 14,00
 Krievu valoda  4., 5. jūnijs  2. janvāris – 25. janvāris 14,00
 Franču valoda  5. jūnijs  2. janvāris – 25. janvāris 14,00
 Latviešu valoda  9. jūnijs  2. janvāris – 5. aprīlis 11,00
 Matemātika  12. jūnijs  2. janvāris – 5. aprīlis 11,00
 Latvijas un pasaules vēsture  15. jūnijs  2. janvāris – 5. aprīlis 11,00
 Bioloģija  19. jūnijs  2. janvāris – 5. aprīlis 16,00
 Ķīmija  17. jūnijs  2. janvāris – 5. aprīlis 16,00
 Fizika  26. jūnijs  2. janvāris – 5. aprīlis 16,00

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2020. gada 2.janvāra.

Lai pieteiktos eksāmenu kārtošanai, jāierodas personīgi Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centrā:
- jāaizpilda pieteikuma veidlapa - pieteikuma anketa;
- jāuzrāda pase vai identifikācijas karte;
- jāuzrāda dokuments par vidējo izglītību; 
- jāuzrāda maksājuma uzdevums vai kvīts par eksāmena kārtošanu.

Pieteikumus pieņemam katru darbdienu no plkst.9.00 līdz 17.00 (Tērbatas iela 10, T222.kabinets).

Norēķinu rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Cēsu iela 4, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592
Banka - Valsts kase
Kods - TRELLV22
Konta Nr.: LV38TREL9150130000000

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk minētā parauga:
21359, Vārds, Uzvārds, personas kods, par centralizētā eksāmena "........" kārtošanu

 

Papildu informācija:
Inguna Kucina
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktore
E-pasts: inguna.kucina@va.lv
Tālruņi: 64207227, 28374150