Atvērtā universitāte

Vidzemes Augstskolas (ViA) Atvērtā universitāte ikvienam interesentam piedāvā iespēju pieteikties kādam no ViA studiju kursiem.

Atvērtā universitāte ir unikāla un mūsdienīga iespēja apgūt augstākā līmeņa zināšanas sev interesējošajās tēmās, apmeklējot lekcijas tāpat kā studentam augstskolā.

Ko piedāvā Atvērtā universitāte?

  • Unikālu iespēju izvēlēties tikai tos kursus, kas patiešām interesē vai ir nepieciešami, izvairoties no nevēlamajiem kursiem studiju programmā!
  • ViA apliecību pēc kursa pabeigšanas - ar norādi par iegūtajiem kredītpunktiem, kas saskaņā ar MK noteikumiem
     ļauj vērsties jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un lietpratību par apgūtā studiju kursa saturu.
  • Brīvu pieeju ViA bibliotēkas materiāliem, datu bāzēm, datorklasēm un citiem resursiem, kas atvieglo un sekmē mācību procesu.
  • Pilnveidoties un aktualizēt esošās zināšanas, iegūstot pieredzi augstskolā.

Aktuālie studiju kursi 2023. gada rudens semestrī: spied uz nosaukuma, lai apskatītu kursu sarakstus!

Laiks, vieta, maksa

Mācību maksa par kursu tiek piemērota atbilstoši studiju maksai par 1 kredītpunktu (KP). To ir iespējams sadalīt pa mēnešiem.

Neatkarīgi no KP skaita, jāveic reģistrācijas maksa: 20 EUR. Visbiežāk mācības notiks Valmierā ViA telpās, bet dažreiz arī attālināti.

Lai pieteiktos kursiem, jāaizpilda pieteikuma veidlapa:  Pieteikties kursiem vai jāuzraksta uz [email protected] un visu pārējo nokārtosim kopā!

_______________________________________________________________

Pieredzes stāsti

Atvērtās universitātes klausītājas Ilzes Karsas pieredzes stāsts

Atvērtās universitātes klausītājas Līgas Kāpostas pieredzes stāsts

Papildu informācija:

Pieaugušo izglītības nodaļa
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 28374150