Atvērtā universitāte

Vidzemes Augstskolas Zināšanu un tehnoloģiju centra (ZTC) pakalpojums Atvērtā universitāte ikvienam interesentam piedāvā iespēju pieteikties kādam no Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju kursiem. Tā ir iespēja, atbilstoši iepriekš iegūtai izglītībai, apgūt zināšanas un prasmes, ko piedāvā ViA studiju programmas, savukārt tiem ViA studentiem, kuri nespēj turpināt studijas akadēmisko vai finanšu parādu dēļ, šī ir iespēja saglabāt saikni ar Augstskolu un turpināt mācības atbilstoši savām iespējām.

Kāpēc apmeklēt Atvērto universitāti?

 • Iespēja ne tikai pilnībā apgūt kursa saturu, kārtot pārbaudījumus un saņemt novērtējumu izvēlētajā studiju kursā kā jebkuram ViA studentam, bet arī iesaistīties un izprast studentu un augstskolas vidi, un pēc kursa veiksmīgas apguves saņemt ViA apliecību.
 • Izsniegtā ViA ZTC apliecība ietver norādi par to, ka ir iegūti studiju kursam atbilstoši kredītpunkti, kas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem „Iepriekšējā izglītība vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana”, interesentam ļauj vērsties jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā ar lūgumu atzīt iegūtās zināšanas, prasmes un lietpratību par apgūtā studiju kursa saturu.
 • Kursu klausītājiem ir brīva pieeja ViA bibliotēkas materiāliem, datu bāzēm, datorklasēm un citiem resursiem, kas atvieglo un sekmē mācību procesu.

Kādus studiju kursus ir iespējams apgūt?

Ja jums ir vidējā izglītība, esat laipni aicināti apgūt kādu no koledžas, bakalaura vai maģistratūras līmeņa studiju kursiem kādā no piedāvātajiem 6 studiju virzieniem.

2022./2023.ak.g. pavasara semestra Atvērtās universitātes studiju kursu piedāvājums

Studiju kursu apraksti pieejami šeit: https://luis.lu.lv/pls/va/kursi.startup?l=1  (meklējot, nepieciešams ievadīt kursa nosaukumu).

Nodarbību grafiki pieejami šeit: http://lekcijas.va.lv/ (meklētājā aicinām izvēlēties sadaļu "Docētājiem" un no saraksta atlasīt vēlamā kursa docētāju).

  Kāda ir maksa par kursu apguvi?

  Saskaņā ar 27.01.2016. rektora izdoto rīkojumu Nr. 4-r, kursu klausītājiem pirms līguma slēgšanas ir jāsamaksā reģistrācijas maksa Eur 10 apmērā (rekvizīti pieejami šeit).

  Viena kredītpunkta apguves izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši ViA Padomes 2022.gada 6.maija lēmumā Nr.4/5.1. apstiprinātajai studiju maksai un ir norādītas aktuālajā Atvērtās universitātes semestra kursu piedāvājumā saskaņā ar cenrādi katram studiju virzienam un studiju programmas līmenim.

  Lai pieteiktos kursiem, aizpildiet pieteikuma veidlapu:  Pieteikties kursiem

  _______________________________________________________________

  Pieredzes stāsti

  Atvērtās universitātes klausītājas Ilzes Karsas pieredzes stāsts

  Atvērtās universitātes klausītājas Līgas Kāpostas pieredzes stāsts

   

  Papildu informācija:

  Zināšanu un tehnoloģiju centrs
  E-pasts: ztc@va.lv
  Tālrunis: 28374150