Skolēnu pētnieciskais darbs

Aizvadīta Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konference. Valsts posmā godalgoti 266 skolēni

Valsts Izglītības satura centrs (VISC) informē, ka 3. aprīlī vairāk nekā pustūkstotis skolēnu attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi. 

Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmā šogad godalgoti 216 darbi, kurus prezentēja 266 skolēni. No tiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 49 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 64 darbi, bet trešās pakāpes diplomus – 103 darbi. Zinātniskās pētniecības darbu valsts posmam šogad tika izvirzīti skolēni no 121 izglītības iestādes, no tām godalgotas ir 83. Par apbalvotāko izglītības iestādi valsts posmā kļuva Āgenskalna Valsts ģimnāzija ar 14 darbiem, otrajā vietā ierindojas Rīgas Valsts 1.ģimnāzija ar 10 darbiem, bet trešo vietu ar deviņiem godalgotiem darbiem savā starpā dala Jelgavas Valsts ģimnāzija un Rīgas Franču licejs.

Atzinīgus vārdus Vidzemes Augstskola (ViA) velta tiem Vidzemes reģiona laureātiem, kas darbus iepriekš prezentēja ViA reģionālā posma ietvaros. No Vidzemes reģiona uz valsts konferenci tika izvirzīti 32 darbi, no tiem 14 ir ieguvuši godalgotas vietas valsts mērogā:

I PAKĀPE

 1. Ance Skuja, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)

II PAKĀPE: 

 1. Viktorija Aleksejeva un Kristiāns Kociņš, Cēsu Valsts ģimnāzija (Dabaszinātnes) 
 2. Karlīna Gertmane, Cēsu Valsts ģimnāzija (Medicīnas un veselības zinātnes)
 3. Niks Dagnis Dieriņš, Madonas Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)

III PAKĀPE: 

 1. Evelīna Glaudiņa un Artūrs Smiltiņš, Cēsu Valsts ģimnāzija (Dabaszinātnes)
 2. Marta Jansone, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Humanitārās un mākslas zinātnes)
 3. Sindija Linda Rence, Cēsu Valsts ģimnāzija (Humanitārās un mākslas zinātnes)
 4. Kristaps Kažuro, Smiltenes vidusskola (Inžernierzinātnes un tehnoloģijas)
 5. Ella Sudāre, Mazsalacas vidusskolas (Medicīnas un veselības zinātnes)
 6. Elīza Ābeltiņa, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Medicīnas un veselības zinātnes)
 7. Justīne Martinsone un Emīlija Gārša, Cēsu Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)
 8. Keitija Nikola Niedra, Madonas Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)
 9. Alīna Eglīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)
 10. Ance Gailuma, Madonas Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju zinātniskās pētniecības darbu valsts posms pirmo reizi norisinājās attālināti. Vērtēšanas komisija valsts posma laikā izvērtēja skolēnu rakstiskos darbus un vizualizācijas, noskatījās video prezentācijas, bet pēc tam veiksmīgi iesaistījās diskusijās ar ikvienu konferences dalībnieku, izmantojot attālinātās komunikācijas formas. “Darbs pie zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas attālināti noritēja raiti, jo komisija jau laikus bija iepazinusies ar skolēnu stenda ziņojumiem un video prezentācijām. Novērtējam, ka arī diskusiju daļa noritēja veiksmīgi, jo, mūsuprāt, tieši tā lieliski atspoguļo skolēnu zināšanas, degsmi un personisko ieguldījumu. Žūrijas locekļiem bija iespēja pārliecināties, ka Latvijā ir daudz skolēnu, kuri lieliski pārzina savu pētījumu jomu,” norāda Jāzeps Logins, viens no vērtēšanas komisiju priekšsēdētājiem.

Zinātniskās pētniecības darbi kopumā tika vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, kā arī meža un veterinārās zinātnes.Izcilāko zinātniskās pētniecības darbu autori iegūs tiesības bez konkursa iestāties noteiktās Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Daugavpils Universitātes studiju programmās. Konferences valsts posma dalībniekus ar dažādām speciālbalvām apbalvos Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija un Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte. 

Zinātniski pētnieciskais darbs prasa novitāti, oriģinalitāti. Veidojot un izstrādājot savus pētnieciskos darbus un vēlāk tos prezentējot konferencē, skolēni parāda un pierāda, ka ikviena zinātne ir radoša un ikviens mācību priekšmets spēj būt aizraujošs, ja to apgūst radoši. Teorētiskas vai praktiskas problēmas oriģināls risinājums ļauj skolēniem iegūt līdz šim nezināmus faktus un noskaidrot līdz šim nezināmas kopsakarības. Pētnieciskais darbs sekmē skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un izziņas darbības attīstību, ievirza skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē un veicina skolēnu profesijas izvēli.

---

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

 

Piektdien, 28. februārī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference. Konferences reģionālajā posmā izvērtēšanai šogad iesniegts 71 darbs no 13 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

Iesniegtie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2019./2020. mācību gada laikā kādā no 6 zinātnes nozarēm: dabaszinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīnas un veselības zinātnes, kā arī lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes. Reģionālajā konferencē autoriem, kuru darbi izvirzīti katrā nozarē, balstoties uz vērtēšanas komisijas recenzentu vērtējumu, būs iespēja iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem. 

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā labākie reģiona darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Rīgā 2020.gada 3. un 4.aprīlī. 

Konferences mērķis ir veicināt vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, tādējādi padziļinot skolēna zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, kā arī iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē.

Sadarbojoties ar  Vidzemes reģiona pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un Valsts izglītības satura centru, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci rīko Vidzemes Augstskola projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

 

Papildu informācija:

Vidzemes Augstskolas
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktore Inguna Kucina
E-pasts: [email protected] , tālrunis: 64207227, 26598678