Skolēnu pētnieciskais darbs

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

 

25/05/2020

Ir apstiprināti Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferences norises datumi 2020./2021. mācību gadā:
2021.gada 5.martā – reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences Kurzemes reģionā, Zemgales reģionā, Rīgas reģionā, Vidzemes reģionā un Latgales reģionā;
2021.gada 31.martā – valsts zinātniskās pētniecības darbu konference, kas norisināsies Jelgavā (LLU).

➡️Vairāk: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8321.shtml#mai25

 

17/04/2020

3. aprīlī vairāk nekā pustūkstotis skolēnu attālināti piedalījās Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Skolēni savu darbu prezentācijas iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Valsts Izglītības satura centrs (VISC) informē, ka valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi un godalgoti 216 darbi, kurus prezentēja 266 skolēni. No tiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 49 darbi, otrās pakāpes diplomus ieguva 64 darbi, bet trešās pakāpes diplomus – 103 darbi. 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju zinātniskās pētniecības darbu valsts posms pirmo reizi norisinājās attālināti. Vērtēšanas komisija valsts posma laikā izvērtēja skolēnu rakstiskos darbus un vizualizācijas, noskatījās video prezentācijas, bet pēc tam veiksmīgi iesaistījās diskusijās ar ikvienu konferences dalībnieku, izmantojot attālinātās komunikācijas formas. 

Atzinīgus vārdus Vidzemes Augstskola (ViA) un ViA Zināšanu un tehnoloģiju centrs velta tiem Vidzemes reģiona laureātiem, kas darbus iepriekš prezentēja Vidzemes Augstskolā reģionālā posma ietvaros. No Vidzemes reģiona uz valsts konferenci tika izvirzīti 32 darbi, no tiem 14 ir ieguvuši godalgotas vietas valsts mērogā:

I PAKĀPE:

 1. Ance Skuja, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)

II PAKĀPE: 

 1. Viktorija Aleksejeva un Kristiāns Kociņš, Cēsu Valsts ģimnāzija (Dabaszinātnes) 
 2. Karlīna Gertmane, Cēsu Valsts ģimnāzija (Medicīnas un veselības zinātnes)
 3. Niks Dagnis Dieriņš, Madonas Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)

III PAKĀPE: 

 1. Evelīna Glaudiņa un Artūrs Smiltiņš, Cēsu Valsts ģimnāzija (Dabaszinātnes)
 2. Marta Jansone, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Humanitārās un mākslas zinātnes)
 3. Sindija Linda Rence, Cēsu Valsts ģimnāzija (Humanitārās un mākslas zinātnes)
 4. Kristaps Kažuro, Smiltenes vidusskola (Inžernierzinātnes un tehnoloģijas)
 5. Ella Sudāre, Mazsalacas vidusskolas (Medicīnas un veselības zinātnes)
 6. Elīza Ābeltiņa, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Medicīnas un veselības zinātnes)
 7. Justīne Martinsone un Emīlija Gārša, Cēsu Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)
 8. Keitija Nikola Niedra, Madonas Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)
 9. Alīna Eglīte, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)
 10. Ance Gailuma, Madonas Valsts ģimnāzija (Sociālās zinātnes)

Zinātniski pētnieciskais darbs prasa novitāti, oriģinalitāti. Veidojot un izstrādājot savus pētnieciskos darbus un vēlāk tos prezentējot konferencē, skolēni parāda un pierāda, ka ikviena zinātne ir radoša un ikviens mācību priekšmets spēj būt aizraujošs, ja to apgūst radoši. Teorētiskas vai praktiskas problēmas oriģināls risinājums ļauj skolēniem iegūt līdz šim nezināmus faktus un noskaidrot līdz šim nezināmas kopsakarības. Pētnieciskais darbs sekmē skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un izziņas darbības attīstību, ievirza skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē un veicina skolēnu profesijas izvēli.

➡️Vairāk: https://bit.ly/3evo7SM

 

24/02/2020

Piektdien, 28. februārī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference. Konferences reģionālajā posmā izvērtēšanai šogad iesniegts 71 darbs no 13 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

Iesniegtie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2019./2020. mācību gada laikā kādā no 6 zinātnes nozarēm: dabaszinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīnas un veselības zinātnes, kā arī lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes. Reģionālajā konferencē autoriem, kuru darbi izvirzīti katrā nozarē, balstoties uz vērtēšanas komisijas recenzentu vērtējumu, būs iespēja iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem. 

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā labākie reģiona darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Rīgā 2020.gada 3. un 4.aprīlī. 

Konferences mērķis ir veicināt vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, tādējādi padziļinot skolēna zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, kā arī iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē.

Sadarbojoties ar  Vidzemes reģiona pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un Valsts izglītības satura centru, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci rīko Vidzemes Augstskola projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

 

Papildu informācija:

Vidzemes Augstskolas
Mūžizglītības projektu vadītāja Inguna Kucina
E-pasts: inguna.kucina@va.lv , tālrunis: 64207227, 28374150