Skolēnu pētnieciskais darbs

Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

 

Piektdien, 28. februārī Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4 norisināsies Vidzemes reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference. Konferences reģionālajā posmā izvērtēšanai šogad iesniegts 71 darbs no 13 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm.

Iesniegtie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi izstrādāti 2019./2020. mācību gada laikā kādā no 6 zinātnes nozarēm: dabaszinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīnas un veselības zinātnes, kā arī lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes. Reģionālajā konferencē autoriem, kuru darbi izvirzīti katrā nozarē, balstoties uz vērtēšanas komisijas recenzentu vērtējumu, būs iespēja iepazīstināt citus ar sava pētījuma rezultātiem. 

Konferences noslēgumā komisijas vērtējumā labākie reģiona darbi iegūs tiesības piedalīties konferences trešajā posmā – Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē, kas norisināsies Rīgā 2020.gada 3. un 4.aprīlī. 

Konferences mērķis ir veicināt vispārējās izglītības iestāžu skolēnu individuālo kompetenču un talantu attīstību, tādējādi padziļinot skolēna zināšanas dabas, humanitāro, sociālo un inženierzinātņu nozarēs, kā arī iepazīstināt skolēnus ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba tematiku un metodēm, iesaistot skolēnus tiešā pētījumu izstrādē.

Sadarbojoties ar  Vidzemes reģiona pilsētu un novadu izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm un Valsts izglītības satura centru, skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci rīko Vidzemes Augstskola projekta Nr. 8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

 

Papildu informācija:

Vidzemes Augstskolas
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktore Inguna Kucina
E-pasts: inguna.kucina@va.lv , tālrunis: 64207227, 28374150