Darbinieki

LAURA FIŠERE
TEHNOLOĢISKO PROJEKTU VADĪTĀJA
laura.fisere@va.lv
27867788
Linda Krūmiņa
Projekta VIPs vadītāja
linda.krumina@va.lv
26186555
LIENE GOĻČA
PROJEKTA VIPs VADĪTĀJA ASISTENTE
liene.golca@va.lv
20242590
Madara Narņicka
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
ILGSTOŠĀ PROMBŪTNĒ
***