Darbinieki

LĪGA LANDRĀTE-KRŪMIŅA
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
liga.landratekrumina[at]va.lv
20242590
Inguna Kucina
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktore
inguna.kucina[at]va.lv
26598678, 64207227
HELGA ĶEMME
Mūžizglītības koordinatore
helga.kemme[at]va.lv
28374150, 64207227
Laura Fišere
Tehnoloģisko projektu vadītāja
laura.fisere[at]va.lv
27867788, 64207227
Madara Narņicka
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
ILGSTOŠĀ PROMBŪTNĒ
***
Līga Cirse
Projektu vadītāja
ILGSTOŠĀ PROMBŪTNĒ
***