Darbinieki

LAURA FIŠERE
TEHNOLOĢISKO PROJEKTU VADĪTĀJA
27867788
Linda Krūmiņa
Projekta VIPs vadītāja
26186555
LIENE GOĻČA
PROJEKTA VIPs VADĪTĀJA ASISTENTE
20242590
Madara Narņicka
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
ILGSTOŠĀ PROMBŪTNĒ
***