Darbinieki

Kaspars Osis
Zināšanu un tehnoloģiju centra direktors
kaspars.osis[at]va.lv
28374150, 64207227
SAMANTA ANNA PRIEDĪTE
Mūžizglītības koordinatore
samantaanna.priedite[at]va.lv
28374150, 64207227
Laura Fišere
Tehnoloģisko projektu vadītāja
laura.fisere[at]va.lv
27867788, 64207227
Madara Narņicka
Sabiedrības zinātņu projektu vadītāja
madara.narnicka[at]va.lv
20242590, 64207227
Lāsma Klečuna
Mūžizglītības projektu vadītāja
lasma.klecuna[at]va.lv
28374150, 64207227
Līga Cirse
Projektu vadītāja
liga.cirse[at]va.lv
22045166, 64207227