Emvata Mosakovska pieredzes stāsts

Foto no personīgā arhīva.

Valmieras integrētās bibliotēkas pārstāvji papildina zināšanas “Atvērtajā universitātē”

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja ILZE KARSA kopā ar kolēģēm izvēlējās gūt papildus zināšanas Atvērtajā Universitātē, izvēloties studiju kursu “Projektu vadība”. Tā ietvaros tika apgūtas ne vien jaunas zināšanas, bet arī radušās jaunas idejas bibliotēkas pasākumiem kopā ar Vidzemes Augstskolas studentiem.

 

Kā Jūs uzzinājāt par Atvērtās Universitātes iespējām?

Jāsaka, ka pamudināja kolēģe Inga Grāvele, kas arī gribēja papildināt zināšanas un meklēja vēl kādu ar ko apmeklēt lekcijas.

Kāpēc pieteicāties studiju kursam “Projektu vadība”?

Valmieras integrētajā bibliotēkā vēlējāmies turpināt organizēt radošās darbnīcas, taču uzlabot esošo konceptu, zinot, ko mēs vēlamies, notika izvēle par labu profesores Mairas Leščevicas kursam. Mēs gribējām redzēt, ko dara studenti, ko pastāstīs Maira un iedvesmoties. Pēc teorētiskajām lekcijām vajadzēja izvēlēties projektu, mums likās, ka turpināsim ideju par grāmatām, taču uzzinājām, ka divi jaunieši no studiju programmas “Biznesa vadība” izvēlējās ģenerēt idejas grāmatu svētkiem. Mēs nolēmām piebiedroties un uzrakstīt varbūt pat reālu projektu.

Kas notika tālāk?

Mēs sākām apspriesties…man vispār bija prieks, ka puiši mani pieņēma savā grupā (smejas), jo uz to brīdi viņiem jau bija radušās idejas.

Pēc tā notika tikšanās ar bibliotēkas direktori un vietnieci. Sarunu gaitā izstāstījām abiem studentiem, kas notiek bibliotēkā, viņi savukārt izstāstīja vairāk par savām interesēm un sākās reāls darbs pie projekta rakstīšanas. Ideja no grāmatu svētkiem pārtapa par Dzejas dienām, jo tas ir pasākums, kas notiek šeit jau no aizvadītā gadsimta (smejas) un tam vajadzēja jaunu skatījumu un prizmu. Turklāt studenti un strādājošie nemaz tik bieži “Dzejas dienas” neapmeklē. Tā kā bija vajadzīgas jaunas dvesmas, tad puišiem radās ideja par “Dzejas nakti”.

Pastāstiet vairāk par ideju un norisi.

Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre Anita Apine pievienojās mūsu komandai  un projektā integrējām viņas ieceri par igauņu dzejnieku piedalīšanos. Tādejādi “Dzejas nakts” ietvaros ir paredzēta tikšanās ar dzejnieku Guntaru Godiņu, igauņu dzejnieku un atdzejotāju CONTRA īstajā vārdā Marguss Konnnula un vēl vienu igauņu dzejnieku un dzejas slama aizsācēju Igaunijā Jānu Malinu.

Neskatoties uz to, ka abi puiši  ir ļoti praktiski cilvēki, viņi paši izdomāja darbnīcas nosaukumu “Sandvičs - Smilšu ragana uz mana šķīvja sēž” un tas bija pirmais viņu mākslinieciskais lidojums. Attiecīgi radošā darbnīca ir viena aktivitāte un otra ir Dzejas slams, jo Jāns Malins jau ar to ir labi pazīstams Igaunijā . Dzejas nakts pasākuma noslēgumā ir paredzētas vakara sarunas pie Gaujas.

Kā ar finansiālo pusi?

Tieši nedēļu pirms gala termiņā, mēs uzzinājām par to, ka Valmieras pilsētas pašvaldībai ir izsludināti Kultūras projektu konkurss un tāpēc mēs nedaudz sasteidzām mūsu projektu un iesniedzām. Pretendējām uz 900 eiro, bet ieguvām 600 eiro. Anitas Apines uzrakstītais projekts Kulturkapitāla fondam arī bija veiksmīgs un ļāva mums- apvienotai Valmieras bibliotēkas un studentu radošai komandai realizēt “Dzejas dienas” jaunās skaņās, pārrobežu noskaņā un ar jauniešu entuziasmu.

Ko Jūs vēl ieguvāt, strādājot ar Vidzemes Augstskolas studentiem?

“Dzejas nakts un diena” noteikti būs un ideja tiks realizēta! Naudā nenosakāmais ir jauniešu iesaiste, interese un pozitīvais rezultāts.  Ar šo projektu mēs vairāk  iepazinām  studentu intereses, kuri arī ierauti studiju un darbu virpulī. Lai gan es abiem puišiem minēju, ka studiju kursu pabeigs un par šo visu aizmirsīs. Uz ko man atbildēja, ka nē un noteikti aicinās arī citus apmeklēt šo pasākumu.

Atgriežoties pie Atvērtās Universitātes. Kā vērtējat šādu iespēju?

Ļoti interesanti, jo šobrīd tās kolēģes un es, kas izgājām šo kursu ar studentiem, sākam vairāk domāt, kā piesaistīt jauniešu uzmanību, sekojot līdzi viņu aktualitātēm.

Vai ieteiktu citiem šo iespēju?

Jā, noteikti! Man šķiet, ka mums visiem jāstrādā “vienā elpā”, izprotot gan jauniešu, gan vecāku cilvēku intereses, jo brīžiem vecuma atšķirības un priekšstati traucē. Tāpēc mēs priecājamies par jauniešu skatījumu, trakajām un nenopietnajām idejām, jo no tām vienmēr var sanākt kvalitatīvs pasākums vai saturs. Vienīgais, kas liek iespringt ir personīgā laika plānošana, lai var paspēt visu un vēl vairāk.