I-LAB - Kā iesaistīties?

 

Image result for sportident logo

Dibināšanas gads: 1996
Darbības joma: Elektronisko sistēmu ražošana, pārsvarā, sporta sacensību laika uzskaites un reģistrēšanas sistēmas.
Uzņēmuma vērtības: Make the most of Your sport!
Darbinieku skaits: 30

2-3 organizācijas lielākie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā:

Tirgus paplašināts līdz 65 valstīm pasaulē, ieviesta aktīvā reģistrēšanās sistēma, paplašinot pielietojumu ar jauniem sporta veidiem.

Šā brīža izaicinājums:
Šobrīd uzņēmumam, kā ražotājam, nav attīstīta pasūtījumu reģistrēšanas un uzskaites sistēma. Pasūtījumu pieņemšanai tiek izmantota vai nu saraksta iesniegšana e-pasta formātā vai arī datu ievade izveidotajā excel formāta sagatavē, kā e-pasta pielikums, kas nav nedz ērti pašam uzņēmumam, nedz draudzīgi klientiem. 

Ir vēlme izveidot uz “shopping card” principa bāzētu klientu pasūtījumu veikšanas un apstrādes sistēmu tiešsaistē, izmantojot kādu no jau esošajām zemo izmaksu e-komercijas pakalpojumu platformām, bet, pagaidām, bez integrētām maksājumu sistēmām, piemēram: https://www.mozello.com/  https://www.mozello.lv/, https://www.ecwid.com/ https://www.jimdo.com/  https://freewebstore.com/  https://www.webstarts.com/?aff=def

Uzņēmuma sniegtais atbalsts / bonusi studentu komandai ārpus projektā noteiktajam:
Nopietnas attieksmes gadījumā, dalībniekiem tiks maksāta ikmēneša stipendija projekta laikā (20-40 euro) un segti radušies neplānotie izdevumi (piemēram, transports), veicot uzdevuma izpildi.
Visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar projekta realizāciju (platformu abonēšanas maksa, domēna nosaukumu reģistrācija u.tml.), tiks segta no uzņēmuma puses.

Image result for alojas novads logo

Dibināšanas gads: Alojas novads izveidots 2009. gada 21. jūlijā pamatojoties uz valstī veikto administratīvi teritoriālo reformu.
Darbības joma: publiskais sektors, pašvaldība.
Uzņēmuma vērtības: pašreiz nav definētas.
Darbinieku skaits: 375 darbinieki.

2-3 organizācijas lielākie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā

Īstenots projekts “Green Railway” jeb “Zaļais dzelzceļš”. Projekta "Green Railways" ietvaros ir sakārtotas bijušās dzelzceļa līnijas infrastruktūras Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Alojas novada teritorijā arī ir īstenots “Green Railway" projekts, līdz ar to viens “Green Railway"  posms atrodas Alojas novadā.
Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA. SALA tika atklāta 2016.gada 28.oktobrī, līdz ar to novadā tika radīta papildus uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, ko izmanto esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības aktivizēšanai un publisku pasākumu rīkošanai. Ēkā izvietota arī moderna bibliotēka, semināru telpas, attālinātās darbavietas un plaša konferenču zāle ar lielisku skatu uz Ungurpils Dzirnavezeru. Alojas novada pašvaldība ir viena no pirmajām Latvijā, kura īstenojusi zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību un izmantojusi koku kā pamata būvniecības materiālu sabiedrisko ēku celtniecībā.

Šā brīža izaicinājums:

Šā brīža izaicinājums ir nodrošināt tūristus un citus interesentus, kuri ierodas Alojas novadā ar naktsmītnēm.
Mērķauditorija: tūristi un citi interesenti, kuri ierodas Alojas novadā.
Līdz šim veiktās darbības: plānots organizēt apmācības par tūrisma uzņēmuma dibināšanu un darbību. Pēc apmācībām dalībniekiem būtu iespēja piedalīties Alojas novada domes organizētajā “Biznesa ideju konkursā komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā tūrisma nozarē”, kur 1. konkursa uzvarētājs varētu iegūt GRANTU līdz 3000 EUR, lai uzsāktu uzņēmējdarbību tūrisma nozarē Alojas novadā.

Situācijas izklāsts: Alojas novadā ir daudz apskates objektu un tūrisma iespēju. Piemēram, caur Alojas novadu tek upe Salaca, pa kuru SIA “Upeslaivas.lv” piedāvā doties laivu braucienā un ne tikai pa Salacu. Novadā ir iespējams nokļūt ar velosipēdu vai ar kājām, izmantojot “Zaļo dzelzceļu”, to var izmantot arī brīvā laika pavadīšanai jau atrodoties novadā, izmantojot SIA “Upeslaivas.lv” velosipēdu nomu. Alojas pagastā, Ungurpilī atrodas Ungurpils Dzirnavezers un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA. Ungurpils Dzirnavezers ir unikāls ar 2 peldošajām salām, kuras dabiski vēja plūsmā peld pa ezeru. SALU apmeklē ne tikai vietējie Alojas novada iedzīvotāji, bet arī tūristi un interesenti no citiem novadiem. Vietējie iedzīvotāji pamatā izmanto bibliotēkas, telpu īres un speciālistu pakalpojumus, kā arī apmeklē SALĀ organizētos pasākumus. Tūristi ierodas SALĀ, lai dotos ekskursijā pa unikālo ēku, kā arī nereti noskatās filmiņu par peldošajām salām. Savukārt citi interesenti parasti organizē seminārus un izmanto attālinātās darba vietas. Ungurpilī atrodas arī tādi uzņēmumi, kā SIA “Aloja-Starkelsen” (cietes produktu ražošana), BS ”Lielkalni” (ogu pārstrāde, to produktu ražošana), ZS “Šita&ke” (šitake sēņu audzēšana, pārstrāde), ZS “Strēlnieki” (kazas piena produkcija). Tūristi bieži vien savos maršrutos iekļauj arī šos uzņēmumus. Alojas novadā ir iespēja doties pārgājienā pa purviem ar purva kurpēm saimnieciskās darbības veicējas Ilzes Ozolas pavadībā. Ilze piedāvā ekskursijas arī visā Latvijā, taču pamatā tās notiek Puikulē, apkārt Purezeram. Puikulē ir iespējams apmeklēt arī Puikules muižu, kura ir celta 1861.gadā. Protams ir vēl daudz citi tūrisma un apskates objekti, kurus var apmeklēt Alojas novadā.

Pašreiz tūrisms Alojas novadā ir aktīvs, it īpaši tūrisma sezonas laikā. Tūristi un citi interesenti Alojas novadu apmeklē un izmanto novadā padāvātās aktivitātes ar vislielāko interesi. Viņi būtu gatavi un arī vēlētos palikt Alojas novadā vismaz divas vai vairāk dienas, jo novadā ir tik daudz interesantu apskates objektu, ka tos nav iespējams apmeklēt vienā dienas laikā. Tomēr tas nav iespējams, jo novadā nav pietiekoši liels naktsmītņu piedāvājums. SIA “Mieriņš” piedāvā izguldīt līdz 20 personām, kas ir lielākais naktsmītņu piedāvājums novadā, tomēr tas nereti ir pilnībā noslogots.

Galvenais uzdevums:
- Izpētīt vietējo infrastruktūru, uzņēmējus, lai rastu problēmas risinājumu.
- Saprast kāds būtu risinājums problēmai- naktsmītņu nepietiekamība Alojas novadā? Kāds ir risinājuma rīcības plāns/ vadlīnijas?

Uzņēmuma sniegtais atbalsts / bonusi studentu komandai ārpus projektā noteiktajam:

Studentiem projekta laikā tiks piedāvāta ekskursija pa Alojas novadu un uz Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru - bibliotēku SALA, lai labāk varētu izprast vidi, kurā nepieciešams rast problēmas risinājumu.
Pēc projekta Alojas novada dome izvērtēs risinājumus, ja risinājumi tiks atzīti par realizējamiem, tad studentiem tiks piedāvātas prakses vietas Alojas novada domē, lai palīdzētu realizēt risinājumu.

Image result for bibliotēka SALA logo

Dibināšanas gads: 2016.gada 28.oktobris
Darbības joma: uzņēmējdarbības atbalsta funkciju pildīšana, attālināto darba vietu īre, telpu īre, nevalstisko organizāciju tikšanās un sadarbības vieta, tūrisma punkts, bibliotēka.
Uzņēmuma vērtības: pašreiz nav definētas.
Darbinieku skaits: 3 darbinieki

2-3 organizācijas lielākie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā

- B-LAB organizēšana sadarbībā ar Vidzemes augstskolu. 2019. gadā tika organizēta Biznesa izmēģinājumu laboratorija, kuras laikā notika apmācības pa piecām dažādām uzņēmējdarbībai svarīgām tēmām. Apmācības notika gan Vidzemes augstskolā, gan Uzņēmējdarbības atbalsta centrā - bibliotēkā SALA. Apmācību rezultātā dalībnieki izstrādāja biznesa modeli “Canva”, kuru prezentēja žūrijai, mentoriem un pārējiem dalībniekiem. Pēc apmācībām viens dalībnieks startēja Alojas novada domes organizētajā “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” un ieguva GRANTU komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā 2500 EUR apmērā.
Pasīvo ēku atvērtā durvju diena. Ik gadu novembrī visā Latvijā norisinās pasīvo ēku atvērtā durvju diena, kurā piedalās arī Uzņēmējdarbības atbalsta centrs – bibliotēka SALA. Šajā pasākumā ir iespēja piesaistīt SALAI potenciālos klientus un ēkas interesentus, kā arī veicināt SALAS atpazīstamību.

Šā brīža izaicinājums:

Šā brīža izaicinājums ir veidot SALA atpazīstamību, attīstīt SALA darbību (telpu nomas iespējas, uzņēmējdarbības atbalsta funkciju pildīšana) un nodrošināt interesentus, kuri ierodas SALĀ ar naktsmītņu iespēju.
Mērķauditorija: uzņēmumi, iestādes, saimnieciskās darbības veicēji un citi interesenti, kuri ir potenciālie telpu nomātāji.
Līdz šim veiktās darbības: izveidota mājas lapa sala.lv un facebook.com lapa Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA. Pēc pieteikšanās pieņemam ekskursijās tūristus un citus interesentus, tādejādi veidojot kontaktus ar potenciālajiem klientiem.
Situācijas izklāsts: Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka SALA. SALA tika atklāta 2016.gada 28.oktobrī, līdz ar to Alojas novadā tika radīta papildus uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, ko izmanto esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, vietējās sabiedrības aktivizēšanai un publisku pasākumu rīkošanai. Ēkā izvietota arī moderna bibliotēka, semināru telpas, attālinātās darbavietas un plaša konferenču zāle ar lielisku skatu uz Ungurpils Dzirnavezeru. Alojas novada pašvaldība ir viena no pirmajām Latvijā, kura īstenojusi zema enerģijas patēriņa ēku būvniecību un izmantojusi koku kā pamata būvniecības materiālu sabiedrisko ēku celtniecībā. SALU apmeklē ne tikai vietējie Alojas novada iedzīvotāji, bet arī tūristi un interesenti no citiem novadiem. Vietējie iedzīvotāji pamatā izmanto bibliotēkas, telpu īres un speciālistu pakalpojumus, kā arī apmeklē SALĀ organizētos pasākumus. Tūristi ierodas SALĀ, lai dotos ekskursijā pa unikālo ēku, kā arī nereti noskatās filmiņu par peldošajām salām. Savukārt citi interesenti parasti organizē seminārus un izmanto attālinātās darba vietas.
Alojas pagastā, Ungurpilī atrodas arī Ungurpils Dzirnavezers. Ungurpils Dzirnavezers ir unikāls ar 2 peldošajām salām, kuras dabiski vēja plūsmā peld pa ezeru. Ungurpilī atrodas arī tādi uzņēmumi, kā SIA “Aloja-Starkelsen” (cietes produktu ražošana), BS ”Lielkalni” (ogu pārstrāde, to produktu ražošana), ZS “Šita&ke” (šitake sēņu audzēšana, pārstrāde), ZS “Strēlnieki” (kazas piena produkcija). Tūristi bieži vien savos maršrutos iekļauj arī šos uzņēmumus.

- Kādas aktivitātes nepieciešams veikt, lai veicinātu SALAS plašāku atpazīstamību Vidzemē/Latvijā? Kādus rīkus/kanālus jāizmanto?
- Ko nepieciešams darīt, lai veicinātu SALAS darbības attīstību (telpu nomas iespējas, uzņēmējdarbības atbalsta funkciju pildīšana)? Kāds ir rīcības plāns/ vadlīnijas?
- Kā nodrošināt interesentus, kuri ierodas SALĀ ar naktsmītņu iespēju? Kā var risināt šo problēmu

Uzņēmuma sniegtais atbalsts / bonusi studentu komandai ārpus projektā noteiktajam:

Studentiem projekta laikā tiks piedāvāta ekskursija pa Alojas novadu un uz Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru - bibliotēku SALA, lai labāk varētu izprast vidi, kurā nepieciešams rast problēmas risinājumu.
Pēc projekta Alojas novada dome izvērtēs risinājumus, ja risinājumi tiks atzīti par realizējamiem, tad studentiem tiks piedāvātas prakses vietas Alojas novada domē, lai palīdzētu realizēt risinājumu.

Image result for 4PLUS

Dibināšanas gads: 1994
Darbības joma: Kokapstrāde
Uzņēmuma vērtības: nav definētas
Darbinieku skaits: 78

2-3 organizācijas lielākie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā:

SIA 4PLUS nodarbojas ar kokapstrādi, no augstas kvalitātes apses zāģbaļķiem, ražojot saunu materiālus un visdažādākos profilus un palešu sagataves, savukārt no kokmateriālu pārstrādes rezultātā pāri palikušajām atlikumiem kompānija ražo augsta blīvuma apses briketes. Uz aptuveni 10 valstīm eksportējam aptuveni 95% no savas produkcijas, izņemot taras sagataves pārdodam uzņēmumiem, kuri pēc tam tos eksportē. Ik gadu strādājam pie uzņēmuma iekšējo organizācijas un ražošanas procesu uzlabošanas kā arī sadarbībā ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu Jelgavā pastāvīgi testējam un meklējam jaunus risinājumus, pārsvarā līmētas koksnes izstrādājumus, kurus varētu pārnest ražošanā. Uzņēmuma apgrozījums pieaudzis no 4.94 miljoni 2014 gadā līdz 6.5 miljoni 2018. gadā. Investīciju projekts, kuru šobrīd realizējam ir aptuveni 2.4 miljoni Eiro.

Šā brīža izaicinājums:

Līdz šim savus materiālus pārdodam vienīgi B2B, bet mums nav risinājuma privātpersonām, tamdēļ plānojam veidot internetveikalu privātpersonām. Pasūtīšanai jābūt cilvēkam vienkārši saprotamai. Mana vēlme ir izveidot vizualizētu kalkulatoru, ar kuru privātpersonai, ievadot telpas parametrus, sienas augstumu un platumu tiktu aprēķināts, cik daudz iepakojumu izvēlētā materiāla būtu jāpasūta, lai nopirktu pietiekamā daudzumā. Aprēķinot jāņem vērā nosacījumi, piemēram, vienā 15x90 sienu apdares dēļu pakā ir x gabali. Aprēķinot sienu izklājumu jāņem vērā, ka apšuvuma dēli ir spundēti, piemēram, 90mm platiem dēļiem, nosegtais laukums ir 80mm, jo profili ieiet viens otrā. Tā kā minimālais daudzums ir viens iepakojums un tas būtu jāņem vērā aprēķinā. Līdzīgi ir arī ar lāvas dēļiem, kur tāpat jārēķinās ar gabalu skaitu iepakojumā un attālumu starp lāvas dēļiem.

Sagaidāmais izaicinājuma risinājums:

Izstrādāts modulis, kuru varētu izmantot, veidojot interneta veikalu.

Image result for dzelzceļš un tvaiks

Dibināšanas gads: 2018
Darbības joma: Tūrisma produkts
Uzņēmuma vērtības: Tūrisma produkts, kas balstīts uz vēsturisko vērtību (Gulbenes dzelzceļa stacija kā Valsts nozīmes kultūras piemineklis) saglabāšanu un iedzīvināšanu ar inovatīvām, interaktīvām ierīcēm, lai piedāvātu apmeklētājiem atklāt dzelzceļu no jauna.
Darbinieku skaits: 2

2-3 organizācijas lielākie sasniegumi pēdējo 5 gadu laikā:

- Gulbenes novada pašvaldības un novada, valsts uzņēmumu sadarbība, lai finansiāli atbalstītu centra izveidi (piem., centrā atrodas 30 interaktīvas ierīces, kuras tika izgatavotas ar uzņēmēju finansiālu atbalstu, pie katras ierīces norādot atbalstītāju, paša centra darbību finansiāli nodrošina Gulbenes novada pašvaldība).
- Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras konkursa “Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 2018” uzvarētājs.
- Dalība Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jaunrades festivālā iNOVUSS 2019 Futūristu teltī ar Tūrisma nozares Zibrunu.

Šā brīža izaicinājums:

Izgatavot interaktīvu spēli jaunai IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” ierīcei “Dzelzceļa ātruma rekordi”. Jau no laika gala cilvēki ir centušies sasniegt pēc iespējas vairāk. Panākt to, lai viņu izgudrotie mehānismi darbotos pēc iespējas ilgāk, ātrāk un spēcīgāk ar pēc iespējas mazāku enerģijas patēriņu. Tas viss ir tiešā veidā attiecināms uz lokomotīvēm, vilcieniem un to attīstību.

Interaktīvās spēles mērķis – izzināt dažādu pasaulē populāru lokomotīvju attīstību un salīdzināt to ātrumu rekordus, palaižot divas lokomotīves divos sliežu ceļos.
Mērķauditorija – Bērni 12-18 gadi.
Interaktīvās spēles būtība – sākotnēji apmeklētājam ir iespēja izvēlēties valodu – latviešu vai angļu. Pēc tam ekrānā parādās divi sliežu ceļi, kuriem ir jāizvēlas divas lokomotīves, kas piedalās sacensībās. Piedāvātās lokomotīves ir apmēram 10-15 no dažādiem gadsimtiem un dzelzceļa nozares attīstības laikiem, piem., Penny-a-daren, The Rocket, Maglevs u.c.

Izvēloties katram sliežu ceļam lokomotīvi, apmeklētājam ekrānā parādās lokomotīves bilde lielākā formātā un īss apraksts par to – izgatavošanas gads, valsts, autors, ātrums u.c. info.
Kad ir izvēlētas 2 lokomotīves, tās vizuāli uz ekrāna novietojas uz diviem sliežu ceļiem. Uzspiežot pogu “Sākt!”, lokomotīves dodas ceļā. To ātrums ir pielāgots īstajam kustības ātrumam. Apmeklētājs šajā ierīces vietā redz vizualizāciju un salīdzina abu lokomotīvju kustības ātrumu, tā saņemot informāciju par dzelzceļa ātruma rekordiem. Salīdzināšanai, varētu ņemt par pamatu ātrāko lokomotīvi Maglevs, un šo spēles posmu izgatavot uz 7 sek., proporcionāli tad pielāgojot visu lokomotīvju ātrumu, kādu tās sasniedza reālajā dzīvē.
Izvēlētais sliežu ceļu garums varētu būt 100 km, lai minētajai mērķauditorijai (bērniem) tas ir vieglāk uztverams.
Galvenais uzdevumus - interaktīvās spēles demo versijas izveide, iekļaujot arī faktu materiāla meklēšanu un informācijas tulkošanu angļu valodā.

Uzņēmuma sniegtais atbalsts / bonusi studentu komandai ārpus projektā noteiktajam:

Veidot sadarbību nākotnē citu interaktīvu ierīču izgatavošanai gan plānoto, gan neplānoto.