Seminārs “Mediju izglītība skolēna rīcībspējas veidošanai”

Ziemeļvalstu birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas Drošāka

interneta centru 2017.gada 6.oktobrī Vidzemes Augstskolā rīko semināru "Mediju izglītība skolēna rīcībspējas veidošanai". 

Mediju izglītība ir ceļš, kas ejams, lai pilnveidotu mediju pratību un nodrošinātu rīcībspēju mūsdienu sabiedrībā. Mediju izglītība ietver gan informācijas pratību (iegūt, analizēt, strukturēt, izvērtēt informāciju, ko saņemam dažādos kanālos, radīt savu saturu, dalīties ar to), gan digitālo pratību (prast lietot digitālās tehnoloģijas, apzināties kādas un kā tieši tehnoloģijas balsta mūs mērķu sasniegšanā, problēmu risināšanā), gan spēju reproducēt un veidot jaunas zināšanas un pašvadīti mācīties, gan apzināties kā mediji veido mūsu izpratni par apkārt notiekošo. Mediju pratība ir kompleksa un attīstās tikai mērķtiecīgi vadītā izglītības procesā. Seminārā būs iespēja iepazīt Ziemeļvalstu pieredzi mediju izglītībā, izprast situāciju Latvijā, kā arī piedalīties praktiskās radošās darbnīcās.

Semināra ilgums 8 akadēmiskās stundas. Noslēgumā dalībnieki saņem apliecību. Kadri Ugur, Leo Pekkala uzstāšanās notiks angļu valodā.

Programma: 

 9:30 Reģistrācija, rīta kafija

10:00 Atklāšana. Ieskats Latvijas mediju izglītībā

10:20 – 11:20 Kadri Ugur (Igaunijas mediju izglītības eksperte), Media literacy education in school: what can teacher do?

11:20 – 12:30 Leo Pekkala (Somijas Nacionālā Audiovizuālā institūta vadītāja vietnieks, Mediju izglītības un Audiovizuālo mediju nodaļas vadītājs), Shifts in Media Literacy Education Paradigms - Case Finland 

12:30 – 13:00 Kafijas pauze  

13:00 – 13:50 Radošo darbnīcu karuselis

14:00 – 14:50  Nr.1. School as information environment. Darbnīcu vada Kadri Ugur

15:00 – 15:50 Nr.2. Mediju izglītība kā mērķis un process. Darbnīcu vada Liene Valdmane (Drošāka interneta centra izglītības darba vadītāja, VISC vecākā eksperte) Nr.3. Zināšanas par zinātni: konstruēšana un dekonstruēšana. Darbnīcu vada Solvita Denisa Liepniece (Dr.sc.comm., Vidzemes Augstskola)

16:00 Noslēgums, apliecību izsniegšana