Ziņas

Alises Āboltiņas pieredzes stāsts

 

Kā jūs nonācāt pie idejas iegūt papildu zināšanas?

Es strādāju kā personāla speciālists, bet izglītības šajā jomā man nav. Absolvēju Vidzemes Augstskolas studiju programmu “Pārvaldība un komunikācija”, tāpēc meklēju tādus kursus, kur iegūt praktiskās zināšanas, kas piemērotas tieši manam esošajam darbam. Regulāri sekoju Vidzemes Augstskolas aktivitātēm Instagram kontā un pamanīju ziņu ar mūžizglītības kursu piedāvājumu.

Ar ko Jūs uzrunāja Mūžizglības kursi?

Protams, man bija tāda nepieciešamība, bet pašai arī gribējās turpināt apgūt kaut ko jaunu. Ne tik daudz, lai atkal iestātos augstskolā, bet pietiekoši, lai iemācītos. Cena arī bija ļoti adekvāta, lai es varētu ieguldīt savus līdzekļus.

Kādus kursus Jūs apguvāt?

Es apguvu kursu “Biroja darba organizācija un dokumentu pārvaldība”.

Kas no apgūtā Jums licies visnoderīgākais?

Emvata Mosakovska pieredzes stāsts

Foto no personīgā arhīva.

Valmieras integrētās bibliotēkas pārstāvji papildina zināšanas “Atvērtajā universitātē”

Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja ILZE KARSA kopā ar kolēģēm izvēlējās gūt papildus zināšanas Atvērtajā Universitātē, izvēloties studiju kursu “Projektu vadība”. Tā ietvaros tika apgūtas ne vien jaunas zināšanas, bet arī radušās jaunas idejas bibliotēkas pasākumiem kopā ar Vidzemes Augstskolas studentiem.

 

Kā Jūs uzzinājāt par Atvērtās Universitātes iespējām?

Jāsaka, ka pamudināja kolēģe Inga Grāvele, kas arī gribēja papildināt zināšanas un meklēja vēl kādu ar ko apmeklēt lekcijas.

Kāpēc pieteicāties studiju kursam “Projektu vadība”?

SUPER: eko inovācijas aktīvai un efektīvai uzņēmuma attīstībai

Noslēdzoties 2017. gadam, decembra vidū  Valmierā pie viena galda pulcējās uzņēmēji, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvji un speciālisti no Vidzemes plānošanas reģiona, lai diskutētu par eko-inovāciju un IT risinājumu nozīmību uzņēmējdarbības attīstībā. Uzņēmējiem bieži vien nākas šķirties no ievērojamām naudas summām, integrējot dažādus IT risinājumus sava uzņēmuma darbībā, taču eko-inovāciju risinājumi var būt ekonomiski pamatoti.

Ņemot vērā, ka vēl decembra sākumā Eiropas Komisija izsludināja nākamo pētniecības un uzņēmējdarbības programmu 9 miljardu eiro apmērā ilgtspējīgu pilsētu, lauksaimniecības un eko-enerģijas attīstībai, ir īstais laiks rosināt uzņēmējus domāt par savu uzņēmumu attīstību un jau šobrīd pieejamo finansiālo atbalstu izmantot gan aktīvi, gan arī efektīvi.

 

Seminārs “Mediju izglītība skolēna rīcībspējas veidošanai”

Ziemeļvalstu birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Interneta asociācijas Drošāka

interneta centru 2017.gada 6.oktobrī Vidzemes Augstskolā rīko semināru "Mediju izglītība skolēna rīcībspējas veidošanai". 

Mediju izglītība ir ceļš, kas ejams, lai pilnveidotu mediju pratību un nodrošinātu rīcībspēju mūsdienu sabiedrībā. Mediju izglītība ietver gan informācijas pratību (iegūt, analizēt, strukturēt, izvērtēt informāciju, ko saņemam dažādos kanālos, radīt savu saturu, dalīties ar to), gan digitālo pratību (prast lietot digitālās tehnoloģijas, apzināties kādas un kā tieši tehnoloģijas balsta mūs mērķu sasniegšanā, problēmu risināšanā), gan spēju reproducēt un veidot jaunas zināšanas un pašvadīti mācīties, gan apzināties kā mediji veido mūsu izpratni par apkārt notiekošo. Mediju pratība ir kompleksa un attīstās tikai mērķtiecīgi vadītā izglītības procesā. Seminārā būs iespēja iepazīt Ziemeļvalstu pieredzi mediju izglītībā, izprast situāciju Latvijā, kā arī piedalīties praktiskās radošās darbnīcās.

Pages